Kliinisen neurofysiologian laboratorio

Tutkimme aivojen sähköistä toimintaa ja sen häiriöitä, keskus- ja ääreishermoston toimintaa ja herätevasteita. Kotoaan kutsuttuina saapuvien potilaiden tutkimukset teemme arkipäivisin kliinisen neurofysiologian laboratoriossa. Päivystystutkimuksia rekisteröimme myös potilaiden hoito-osastoilla.

Kliinisen neurofysiologian laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–15 ja tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.

Tutkimuksiamme ovat muun muassa

  • Aivojen sähköisen toiminnan mittaus eli EEG
  • Hermorata- ja lihassähkömittaukset eli ENG, EMG ja ENMG
  • Herätevastemittaukset
  • Navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio eli TMS
  • Leikkauksenaikainen neurofysiologinen monitorointi eli IOM
  • Fyysikon osuus DBS-leikkauksissa

Määrällisesti eniten teemme EEG- ja ENMG-tutkimuksia, vuositasolla yhteensä noin 4 500. EEG-tutkimuksista yli puolet tilataan päivystyksenä eli samana päivänä tehtäväksi, ja niitä rekisteröimme potilaiden hoito-osastoilla kuten ensiavussa, teho-osastoilla tai aivoverenkiertohäiriöyksikössä.

Tutkimuksessa käyvän potilaan jatkohoidosta vastaa yleensä lähettävä yksikkö.

Ohjeita tutkimukseen tulevalle

  • Jos varattu tutkimusaika ei sovi, ilmoita siitä viimeistään edellisenä päivänä puhelimitse kliinisen neurofysiologian toimistoon: 03 311 66291.
  • Ilmoittaudu laboratorioon saapuessasi ilmoittautumispisteen osastonsihteerille.
  • Tutkimus kestää yleensä tunnin tai kaksi, ja siitä on maininta kutsukirjeessä.

Tilat ja henkilökunta

Kliinisen neurofysiologian laboratorion tilat sijaitsevat Tays Keskussairaalan K-rakennuksen 4. kerroksessa.

Laboratoriossa työskentelee ylilääkäri, erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, fyysikoita, sairaanhoitajia, laboratoriohoitajia, toimistosihteeri ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Olli Kutvonen
Osastonhoitaja Anna-Liisa Sillanpää