Sairaala-apteekki

Sairaala-apteekin keskeisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Asiakkainamme on sairaaloita, terveyskeskuksia, vanhainkoteja, hoitolaitoksia ja muita julkisen sektorin toimintayksiköitä kaikista Pirkanmaan kunnista. Lainsäädännön vuoksi emme voi palvella yksityisasiakkaita.

Sairaala-apteekilla on ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttävä dokumentoitu koko toiminnan kattava laatujärjestelmä. Sairaala-apteekin toimintaa ja tiloja valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekki on osa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta. Sairaala-apteekin toimipiste sijaitsee Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Sairaala-apteekissa työskentelee yhteensä noin 100 työntekijää

Sairaala-apteekin keskeiset palvelut

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Leena Riukka