Sairaala-apteekki

Sairaala-apteekin keskeisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Asiakkainamme on sairaaloita, terveyskeskuksia, vanhainkoteja, hoitolaitoksia ja muita julkisen sektorin toimintayksiköitä kaikista Pirkanmaan kunnista. Lainsäädännön vuoksi emme voi palvella yksityisasiakkaita.

Sairaala-apteekilla on ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttävä dokumentoitu koko toiminnan kattava laatujärjestelmä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekki on osa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta. Toimipisteemme sijaitsevat Tays Keskussairaalassa ja Tays Hatanpään sairaalassa. Työntekijöitä on yhteensä noin 80.

Sairaala-apteekin keskeiset palvelut

Lääkkeiden kilpailutus ja hankinta

Sairaala-apteekki kilpailuttaa lääkkeet kahden vuoden välein Taysin erityisvastuualueen laajuisena yhteishankintana. Hankintaan valituista tuotteista muodostetaan PSHP:n peruslääkevalikoima.

Lääketoimitus

Lääketoimitus toimii logistisena keskuksena, joka ostaa, varastoi ja toimittaa lääkkeitä

Lääke- ja solunsalpaajavalmistus

Sairaala-apteekin puhdastiloissa käyttökuntoon saatetaan syöpälääkkeitä sekä valmistetaan lääkkeitä, joita ei ole kaupallisesti saatavilla.

Lääkeinformaatio ja koulutus

Sairaala-apteekin farmaseuttinen henkilöstö vastaa päivittäin sairaanhoitajien ja lääkäreiden esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi lääkkeiden käyttökuntoon saattamista, yhteensopivuuksia ja säilyvyyksiä. Sairaala-apteekki järjestää osastoille koulutusta ja toimii opetusapteekkina

Osastofarmasia

Osastofarmaseutit auttavat osastoja lääkehuollon toteuttamisessa sekä toimivat osastoilla farmasian alan asiantuntijoina.

Älylääkekaapit

Älylääkekaappi on tietojärjestelmän ohjaama lääkkeiden varastointiin ja jakeluun tarkoitettu laitteisto, joka parantaa lääkitysturvallisuutta. Älylääkekaappeja otetaan käyttöön 35 Taysin toimintayksikössä vuoteen 2020 mennessä.

Kliiniset lääketutkimukset

Sairaala-apteekki palvelee tutkijoita tutkimuslääkkeiden logistiikkaan ja käyttökuntoon saattamiseen liittyen.

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi