Kliiniset lääketutkimukset

Sairaala-apteekki tarjoaa kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä apteekkipalveluja:

  • tutkimusvalmisteiden logistiikka ja siihen liittyvän dokumentaation ylläpitäminen
  • tutkimusvalmisteiden käyttökuntoon saattaminen ja lääkevalmistus
  • muut farmaseuttiset palvelut sopimuksen mukaan (esimerkiksi satunnaistaminen tai etiketöinti)

Tutkimuksen lääkeosuudesta vastaavan henkilön tulee olla yhteydessä sairaala-apteekin tutkimusfarmaseuttiin hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua alkua apteekin roolin selvittämiseksi ja palvelusopimuksen laatimista varten.