Lääkeinformaatio ja koulutus

Sairaala-apteekin farmaseuttinen henkilöstö vastaa päivittäin sairaanhoitajien ja lääkäreiden esittämiin lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi lääkkeiden käyttökuntoon saattamista, yhteensopivuuksia ja säilyvyyksiä. Tietoa etsitään muun muassa farmasian alan tietokannoista ja kirjoista sekä internetistä. Sairaala-apteekki tekee myös yhteistyötä lääkeyritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tietoa välitetään sairaala-apteekin asiakkaille pääsääntöisesti sähköisen lääketilausjärjestelmän ja intranetin kautta.

Sairaala-apteekki järjestää osastoille koulutusta ja toimii opetusapteekkina.