Tays Hatanpään pääsisäänkäynti

Tays Hatanpää

Tays Hatanpää on osa Tampereen yliopistollista sairaalaa. Hoidamme eri erikoisalojen potilaita sekä polikliinisesti että vuodeosastoilla.

Sairaala toimii kahdessa rakennuksessa. Kirurgia, sisätaudit, infektiotaudit, kardiologia ja geriatria sijaitsevat Hatanpään kantasairaalassa. Neurologian osastot ja näön kuntoutus toimivat Hatanpään puistosairaalassa.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Hoitoyksiköt.

Hoito Tays Hatanpäällä

Tays Hatanpää tarjoaa polikliinistä erikoissairaanhoitoa eri erikoisaloilla: esimerkkeinä ortopedia, fysiatria, neurologia, gastroenterologia, yleiskirurgia, gynekologia, sisätaudit, reumatologia, geriatria ja bariatria eli lihavuuden hoito.

Vuodeosastohoitoa Tays Hatanpäällä on geriatrian, infektiotautien, kirurgian, neurologian ja sisätautien aloilla. Kotisairaala mahdollistaa akuuttia erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamisen kotona tai Tays Keskussairaalan alueella sijaitsevassa potilashotellissa.

Leikkaustoimintaa Tays Hatanpäällä on muun muassa ortopedian, yleiskirurgian, gastrokirurgian ja gynekologian erikoisaloilla. Hoitotakuun toteutumiseksi työjakoa tehdään koko ajan yhdessä eri erikoisalojen ja Taysin sairaaloiden kesken.  

Potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon liittyvät laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat hyvin kattavasti saatavilla Tays Hatanpäällä. Sairaala toimii opetussairaalana tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön sekä Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vastuuhenkilöt

Palvelualuejohtaja Petri Oivanen
HR-päällikkö Anu Nyman
Leikkaustoiminnan palvelulinjan vs. ylihoitaja Anne Rintala
Sisätautien ja geriatrian palvelulinjan ylihoitaja Mika Virtanen