Akuuttigeriatrian osasto 2

Potilaamme ovat akuutisti sairaita ikäihmisiä, jotka ovat joutuneet sairaalaan jonkin fyysisen syyn takia ja hyötyvät moniammatillisesta geriatrisesta arvioinnista.

Osastolle tulon syynä ovat useimmiten erilaiset infektiot, kuten keuhkokuume tai virtsatieinfektio, kunnon äkillinen huononeminen, sekavuus tai muistamattomuus, kotona pärjäämättömyys tai kaatuminen. Potilaat tulevat yleensä Acutasta, ja heidän hoitonsa jatkuu kotona tai kuntoutusosastoilla.

Akuutin sairauden hoidon lisäksi akuuttigeriatrian osastolla tehdään laaja-alainen geriatrinen arviointi, jossa kiinnitetään huomiota muihin toimintakykyyn ja terveydentilaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten muistitoimintoihin, mielialaan, ravitsemustilaan ja lääkitykseen.

Osastolla on 22 potilaspaikkaa ja tarvittaessa kaksi joustopaikkaa. Vuosittain hoidamme noin 1300 – 1400 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 5–6 vuorokautta.

Tilat ja henkilökunta

Osaston potilashuoneet ovat kahden hengen huoneita, joissa on oma suihku ja WC. Kahta huonetta on mahdollista käyttää yhden hengen huoneina muun muassa eristystä vaativille potilaille. Päiväsali on potilaiden käytettävissä.

Osastolla työskentelee osastonlääkäri ja erikoistuva lääkäri, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja, osastosihteeri, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Samoissa tiloissa toimii myös palliatiivisen hoidon osasto.

Vierailut

Erillistä vierailuaikaa ei ole. Omaiset ovat tervetulleita osastolle. Vierailujen toivotaan painottuvat lounaan jälkeen, jolloin lääkärikierto ja potilaiden aamutoimet ovat ohi.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Tiina Nieminen-Ackerman 
Osastonhoitaja Katariina Halmevaara-Weitz