Tays Hatanpään kotisairaala

Kotisairaala

Tarjoamme kotisairaalassa ympärivuorokautista, akuuttia erikoissairaanhoitoa potilaan kotona, vanhainkodissa tai palvelutalossa Tampereen ja Pirkkalan asukkaille ja Kangasalan tehostetun palveluasumisen yksikössä asuville. Ajoittain toimintasäteemme ulottuu Pirkanmaan muihinkin kuntiin.

Tays Hatanpään kotisairaala on erikoissairaanhoidon yksikkö, ja palliatiivinen kotisairaala osa palliatiivista keskusta. Potilaat tulevat kotisairaalaan yleisimmin Päivystys Acutasta, Tays Keskussairaalan tai Tays Hatanpään osastoilta tai terveysasemilta.

Hoidamme kotisairaalassa kaikenikäisiä aikuispotilaita. Lapsipotilaiden hoito on keskitetty lasten kotisairaalaan.

Kotisairaalassa on potilaita hoidettavana yhtä aikaa 35-40 ja vuosittain hoidamme noin 1700 eri potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 10 vuorokautta.

Lähettävän yksikön henkilökunta on yhteydessä kotisairaalaan puhelimitse. Kotisairaalan hoitaja ja tarvittaessa lääkäri käyvät tapaamassa potilasta ja arvioivat yhdessä, soveltuuko potilas kotisairaalan hoitoon. Tämän jälkeen kotisairaalan lääkäri tekee päätöksen kotisairaalahoidon aloittamisesta, ja samalla sovitaan potilaan siirtymisen ajankohdasta.

Hoito kotisairaalassa

Hoidamme kotisairaalassa:

  • infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibioottihoito
  • syöpäsairauksia sairastavia potilaita, joilla tarvitaan kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa tai veritiputuksia
  • elämän loppuvaiheeseen (palliatiivinen hoito) ja kotikuolemaan liittyvien erilaisten oireiden hoitoa, kotisaattohoitopotilaita
  • kirurgisia potilaita, joilla on murtumien, vammojen ja leikkausten jälkeen jatkohoidon tarve esim. haavanhoitoja, alipaineimuhoitoja, avannehoidon ohjausta
  • sisätautisia potilaita, joilla on esimerkiksi pahentunut sydämen vajaatoiminta
  • suonensisäistä ravitsemusta tarvitsevia potilaita
  • keuhkoahtauma- tai astmapotilaita, joilla on lääkehoito tai happihoito ja yöoksimetriseuranta

Kotisairaalan potilaan täytyy olla sellaisessa kunnossa, että kotona hoitaminen on mahdollista. Potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotipalvelun avulla tai omaisten tai läheisten turvin.

Kotisairaalahoito ei sovellu potilaalle, joka ei halua tulla hoidetuksi kotona tai ei pysty hälyttämään apua puhelimella tai turvapuhelimella. Se ei myöskään sovellu potilaalle, jolla on hallitsematon päihdeongelma tai joka on yksinasuva, muistamaton tai sekava.

Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Potilaalle taataan tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon.

Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoidon piiriin.

Kotisairaala vastaa potilashotellilla tapahtuvasta potilashotellihoitajatoiminnasta.

Tilat ja henkilökunta

Kotisairaala sijaitsee Tays Hatanpäällä ja kuuluu geriatrian vastuualueeseen ja hoitotyön palvelualueeseen. Hoitotyö tapahtuu potilaiden kotona.

Hoitojakson aikana potilas ja omainen voivat ottaa yhteyttä kotisairaalaan ympäri vuorokauden. Lääkäri on tavoitettavissa puhelimitse virka-aikaan.

Kotisairaalassa työskentelee kolme lääkäriä, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, perushoitajia, osastonsihteeri sekä puolipäivätoiminen fysioterapeutti.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Lea Aalto
Osastonhoitaja Minja Viljanen