Tays Hatanpään kotisairaala

Kotisairaala

Tarjoamme kotisairaalassa ympärivuorokautista, akuuttia erikoissairaanhoitoa potilaan kotona, vanhainkodissa tai palvelutalossa Tampereen kaupungin ja Pirkkalan alueella.

Tays Hatanpään kotisairaala on erikoissairaanhoidon yksikkö ja palliatiivinen kotisairaala osa palliatiivista keskusta. Potilaat tulevat kotisairaalaan yleisimmin Acutasta, Tays Keskussairaalan tai Tays Hatanpään vuodeosastoilta tai terveysasemilta.

Hoidamme kotisairaalassa kaikenikäisiä aikuispotilaita. Lapsipotilaiden hoito on keskitetty lasten kotisairaalaan.

Kotisairaalassa on potilaita hoidettavana yhtä aikaa 35-40 ja vuosittain hoidamme noin 1200 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 10 vuorokautta.

Lähettävän yksikön henkilökunta on yhteydessä kotisairaalaan puhelimitse. Kotisairaalan hoitaja ja tarvittaessa lääkäri käyvät tapaamassa potilasta ja arvioivat yhdessä, soveltuuko potilas kotisairaalan hoitoon. Tämän jälkeen kotisairaalan lääkäri tekee päätöksen kotisairaalahoidon aloittamisesta, ja samalla sovitaan potilaan siirtymisen ajankohdasta.

Hoito kotisairaalassa

Hoidamme kotisairaalassa:

  • infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibioottihoito
  • syöpäpotilaita, joilla tarvitaan kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa tai veritiputuksia
  • palliatiivista hoitoa tarvitsevia ja saattopotilaita
  • kirurgisten potilaiden jatkohoidon, esimerkiksi haavahoidot, alipaineimuhoidot, avannehoidon ohjaus tai opetustarve
  • diabeetikoiden hoidon tasapainotuksen
  • keuhkoahtauma- tai astmapotilaita joilla on lääkehoito, happihoito ja yöllinen oksimetriseuranta
  • suonensisäistä ravitsemusta tarvitsevat potilaat.

Kotisairaalan potilaan täytyy olla sellaisessa kunnossa, että kotona hoitaminen on mahdollista. Potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotipalvelun avulla tai omaisten tai läheisten turvin.

Kotisairaalahoito ei sovellu potilaalle, joka ei halua kotisairaalaan tai ei pysty hälyttämään apua puhelimella tai turvapuhelimella. Se ei myöskään sovellu potilaalle, jolla on hallitsematon päihdeongelma tai joka on yksinasuva, muistamaton tai sekava.

Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Potilaalle taataan tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon.

Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoidon piiriin.

Tilat ja henkilökunta

Kotisairaalan tukikohta on Tays Hatanpään yleislääketieteen ja geriatrian vastuualueella. Hoitotyö tapahtuu potilaiden kotona.

Hoitojakson aikana potilas ja omainen voivat ottaa yhteyttä kotisairaalaan ympäri vuorokauden. Lääkäri on tavoitettavissa puhelimitse virka-aikaan.

Kotisairaalassa työskentelee kolme lääkäriä, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, perushoitajia, osastonsihteeri sekä puolipäivätoiminen fysioterapeutti.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Lea Aalto
Osastonhoitaja Päivi Räty