Tampereen kotisairaala

Kotisairaala

Tarjoamme kotisairaalassa ympärivuorokautista, akuuttia erikoissairaanhoitoa potilaan kotona, vanhainkodissa tai palvelutalossa Tampereen kaupungin alueella.

Tampereen kotisairaala on Tays Hatanpään erikoissairaanhoidon yksikkö. Potilaat tulevat kotisairaalaan yleisimmin terveysasemilta, Tays Keskussairaalan tai Hatanpään vuodeosastoilta tai Ensiapu Acutasta.

Hoidamme kotisairaalassa kaikenikäisiä aikuispotilaita. Lapsipotilaiden hoito on keskitetty lasten kotisairaalaan.

Kotisairaalassa on 25 potilaspaikkaa, ja vuosittain hoidamme noin 1000 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 10 vuorokautta.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Lähettävän yksikön henkilökunta ottaa yhteyttä kotisairaalaan. Kotisairaalan hoitaja ja tarvittaessa lääkäri käyvät tapaamassa potilasta ja arvioivat, soveltuuko hän kotisairaalan hoitoon. Tämän jälkeen kotisairaalan lääkäri tekee päätöksen kotisairaalahoidon aloittamisesta, ja samalla sovitaan potilaan siirtymisen ajankohdasta.

Hoito kotisairaalassa

Hoidamme kotisairaalassa:

  • infektiopotilaita (mm. suonensisäiset antibioottihoidot, erilaiset haavanhoidot)
  • syöpätauteja sairastavia potilaita (kivunhoito, suonensisäinen antibioottihoito tai saattohoito)
  • kirurgisia potilaita (mm. murtumien, vammojen ja leikkausten jälkeinen hoito, haavanhoidot, alipaineimuhoidot, avannehoidon ohjaus)
  • kroonista ahtauttavaa keuhkosairautta tai astmaa sairastavia potilaita (tehostettu lääke- ja happihoito tai yöoksimetriseuranta)
  • diabeetikoita, jotka tarvitsevat hoidon tasapainotusta
  • potilaita, jotka tarvitsevat suonensisäistä nutritio- tai nestehoitoa.

Kotisairaalan potilaan täytyy olla sellaisessa kunnossa, että kotona hoitaminen on mahdollista. Potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotipalvelun avulla tai omaisten tai läheisten turvin.

Kotisairaalahoito ei sovellu potilaalle, joka ei halua kotisairaalaan, ei pysty hälyttämään apua puhelimella tai turvapuhelimella tai on päihdeongelmainen, yksinasuva, sekava tai muistamaton.

Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Potilaalle taataan tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon.

Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoidon piiriin.

Tilat ja henkilökunta

Kotisairaalan tukikohta on Tays Hatanpään sisätautiyksikössä. Hoitotyö tapahtuu potilaiden kotona.

Hoitojakson aikana potilas ja omainen voivat ottaa yhteyttä kotisairaalaan ympäri vuorokauden. Lääkäri on tavoitettavissa puhelimitse virka-aikaan.

Kotisairaalassa työskentelee kaksi lääkäriä, osastonhoitaja, 16 sairaanhoitajaa, kaksi perushoitajaa, osastonsihteeri sekä puolipäivätoiminen fysioterapeutti.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Lea Aalto
Ylilääkäri Mikko Vesamäki
Osastonhoitaja Päivi Räty