Leikkausosasto ja Leiko 24

Teemme kirurgisia toimenpiteitä sekä leikkausosastolla että poliklinikoilla. Tays Hatanpäälle on keskitetty erityisesti vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa ja päiväkirurgiaa.

Sairaalan erikoislääkärin tutkimuksiin ja hoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Kaikki Taysiin tulevat lähetteet osoitetaan Tays Keskussairaalaan, josta ne jaetaan eri toimipisteisiin. Tutkimukset ja hoito toteutetaan jossakin Taysin sairaaloista työnjaon mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan potilaan toive hoitopaikasta pyritään ottamaan huomioon.

Lopullinen hoitopäätös tehdään lähetteen ja poliklinikkakäynnin perusteella. Samalla arvioidaan, tehdäänkö toimenpide polikliinisesti vai leikkausosastolla. Samoin tehdään alustava suunnitelma siitä, vaatiiko toimenpide sairaalassa oloa vai pääseekö potilas kotiin heti toimenpiteen jälkeen.

Kaikki kirurgian hoidonsuunnittelu, ennen toimenpidettä tapahtuva asiakkaiden ohjaus sekä toimenpiteeseen liittyvät valmistelut on keskitetty poliklinikoille ja Leiko 24 -yksikköön. Kutsun toimenpiteeseen lähettävät hoidonsuunnittelijat, joilta voi tarvittaessa kysyä lisätietoa. Jos toimenpide on polikliininen, toimenpiteeseen kutsuminen ja ohjaus hoidetaan eri poliklinikoilta.

Esikäynti

Leikkausvalmisteluihin kuuluu niin kutsuttu esikäynti, johon potilas kutsutaan joko suoraan poliklinikalta tai sitten noin viikkoa ennen toimenpidettä. Esikäynnillä kerrotaan suunnitellusta toimenpiteestä ja annetaan yksilölliset valmistautumisohjeet. Esikäynnillä on mahdollista tavata sairaanhoitajan lisäksi tarvittaessa kirurgi, anestesialääkäri ja fysioterapeutti.

Esikäynti voidaan myös korvata puhelinhaastattelulla, sähköisesti täytetyllä esitietolomakkeella tai kotiin lähetetyillä kirjallisilla toimenpiteeseen valmistautumisohjeilla.

Leiko 24

Sairaalaan tulo vasta leikkauspäivänä soveltuu hyvin suurelle osalle leikkauspotilaita. Joidenkin kohdalla leikkaus ja terveydentila edellyttävät vuodeosastohoitoa ennen leikkauspäivää. Heidät kutsutaan vuodeosastolle aiemmin.

Potilas saapuu toimenpiteeseen Leiko 24 -yksikköön toimenpidepäivän aamuna suoraan kotoa ja siirtyy hoitajan opastama leikkaussaliin. Tätä ennen hän on käynyt tarvittavissa tutkimuksissa ja saanut toimenpiteeseen valmistavan ohjauksen.

Vuodeosastohoito on suunniteltu niin, että jos kotiutuminen tapahtuu 24 tunnin sisällä, jatkohoito on Leiko 24 -yksikössä. Pidempiaikainen hoito tapahtuu kirurgian vuodeosastolla A2 tai B3.

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään seurantaan heräämövalvontaan. Sieltä voi kotiutua toimenpiteestä ja tilanteesta riippuen joko suoraan tai vuodeosaston kautta.

Leiko 24 -yksikkö on avoinna maanantaista perjantaihin. Perjantaisin yksikkö suljetaan kello 15.30.

Hoidonsuunnittelijat

Puhelinnumerot ovat takaisinsoittonumeroita. Voit jättää viestin koska tahansa. Takaisinsoittoaika kerrotaan sinulle kun jätät pyynnön.

Vastuuhenkilöt

Hoidonsuunnittelu, Leiko 24 -yksikkö ja heräämövalvonta: osastonhoitaja Johanna Varjola
Leikkaussalitoiminta: osastonhoitaja Leena Sulanto 
Ylilääkäri Päivi Annila
Osastonylilääkäri Martti Koljonen