Neurologinen kuntoutusyksikkö

Tampereen yliopistollisen sairaalan neurologinen kuntoutusyksikkö sijaitsee Tampereella Hatanpään puistosairaalassa. Yksikössä on kaksi osastoa, joiden maksimipaikkamäärä on yhteensä noin 40 kuntoutuspaikkaa. HNE1-osastolla toteutetaan valtakunnallisesti keskitetyn selkäydinvammakuntoutuksen lisäksi aivovamma- ja aivoverenkiertohäiriökuntoutusta. Osastolla järjestetään myös kuntoutusjaksoja kuntoutujille, joilla on toimintakykyyn vaikuttavaa kroonista kipua tai toiminnallisia neurologisia oireita. HNE2-osastolla keskitytään pääosin aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutukseen.

Suurin osa kuntoutujista siirtyy kuntoutusosastoille akuutin sairastumisen tai vammautumisen jälkeen Taysin akuuttineurologian, neurokirurgian tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien osastoilta sekä selkäydinvammojen osalta myös muiden sairaanhoitopiirien sairaaloista. Osa kuntoutujista tulee arviointi- ja kuntoutusjaksolle kotoa.

Tavoitteellisella ja yksilöllisesti suunnitellulla kuntoutuksella vahvistetaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti ja se sisältää terapioiden lisäksi kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee muutamasta päivästä kuukausiin ja ennen sen päättymistä laaditaan kuntoutujalle tarvittavat jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelmat.

Yksikön sisäänottokriteerit

  • Potilas tarvitsee moniammatillista osastokuntoutusta (intensiivikuntoutus) akuutin sairastumisen tai neurotrauman aiheuttaman toimintakyvyn laskun vuoksi
  • Tutkimukset osastokuntoutustarpeeseen johtaneen sairauden/vammautumisen syyn selvittelemiseksi on tehty ja hoitolinjat selvillä
  • Ikä yli 16 vuotta
  • Sairastumista/vammaa edeltävä toimintakyky ei ole vaatinut merkittävää ulkopuolista apua
  • Vitaalitoiminnot ovat stabiilit (ei tarvetta jatkuvaan potilaskohtaiseen valvontaan ja hoitoon)
  • Potilas kykenee osallistumaan kuntoutukseen kognitio, vireystila ja lääketieteelliset ongelmat huomioiden

Selkäydinvammakuntoutus

Tays on yksi kolmesta yliopistosairaalasta, joihin selkäydinvammapotilaiden kuntoutus on keskitetty, joten selkäydinvammakuntoutuspotilaita tulee lähetteellä myös muiden sairaanhoitopiirien alueelta.

Selkäydinvammakuntoutujien seuranta toteutetaan Tays Hatanpään puistosairaalassa sijaitsevalla selkäydinvammapoliklinikalla.

Tilat ja henkilökunta

Potilaspaikkoja osastoilla on yhteensä noin 40.

Yksikössä työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastonhoitajia, hoidon koordinaattori ja sairaalahuoltajia. Tämän lisäksi moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuvat muun muassa fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, neuropsykologit sekä sosiaalityöntekijät.

Vierailut

Yksikössä ei ole vierailuaikoja. Vierailijoita pyydetään kuitenkin huomioimaan potilaiden lepoajat, muut potilaat, mahdolliset hoitotoimenpiteet ja terapia-ajat. Hatanpään puistosairaalan pääovi on avoinna kello 7–19.

Sairaalan ympäristössä on parkkikiekollisia pysäköintipaikkoja.

Hatanpään kantasairaalassa pääaulan vieressä sijaitsee kahvila, joka on avoinna arkisin kello 8–18 ja lauantaisin kello 11–16. Sunnuntaisin kahvila on suljettu.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Eerika Koskinen

Ylihoitaja Sirpa Miettunen

HNE1 osastonhoitaja Jaana Pihlajamäki

HNE2 osastonhoitaja Laura Kukkola