Selkäydinvammapoliklinikka

Toteutamme selkäydinvammapotilaiden moniammatillista, elinikäistä seurantaa. Ensimmäiselle poliklinikkakäynnille tarvitaan lääkärin lähete.

Seuraamme selkäydinvammapoliklinikalla potilaita, joilla on todettu selkäydinvamma. Vammautumisen tai sairastumisen jälkeen seurantakäyntejä on vuosittain. Tilanteen vakiinnuttua seurantaväli voi olla 2–3 vuotta, ja tarve määritellään jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti.

Seurantakäynnillä arvioidaan terveydentilaa, toiminta- ja työkykyä sekä tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta, ja laaditaan tarvittavat lausunnot ja suositukset sekä kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma voi sisältää sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman.

Muiden sairaanhoitopiirien potilaiden seuranta voidaan siirtää oman keskussairaalan selkäydinvammapoliklinikalle, kun tilanne on vakiintunut. Mikäli selkäydinvamman oirekuva on lievä, seurantaa voi toteuttaa kuntoutusohjaaja.

Henkilökunta

Potilaan tapaamiseen osallistuva tiimi määritellään potilaasta ennakkoon saadun tiedon perusteella. Tapaamiseen voivat osallistua lääkärin, fysioterapeutin ja kuntoutusohjaajan lisäksi toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, puheterapeutti tai apuvälineasiantuntija.

Voit kysyä selkäydinvammaan liittyvistä asioista OmaTays.fi-palvelussa

Meille voit lähettää kuntoutukseen tai seurantaan liittyviä viestejä turvallisesti OmaTaysin hoitokeskustelut-viestipalvelussa.

Hoitokeskustelun käyttöön tarvitaan PIN-koodi, joka yksikössämme on 3454.

Vastuuhenkilöt

Kuntoutusohjaaja Jaana Leivo