Sisätautien osasto 2

Hoidamme osastolla sekä suunnitellusti (elektiivisesti) tulevia että päivystyksenä tulevia aikuispotilaita. Keskimääräinen hoitoaika on 6 – 7 vuorokautta.

Keskeisiä potilasryhmiämme ovat:

  • gastroenterologisiin (vatsaelimiin kohdistuviin) tutkimuksiin tulevat potilaat
  • anemiapotilaat
  • sydämen vajaatoimintapotilaat
  • äkillisesti sairastuneet, jotka tarvitsevat sisätautien erikoissairaanhoitoa.

Elektiiviset potilaamme tulevat pääasiassa sisätautitutkimuksiin ja kotiutuvat sen jälkeen suunnitellusti samana tai seuraavana päivänä.

Päivystyksenä meille tulee potilaita Päivystys Acutasta, siirtona Taysin muilta osastoilta, lääkärin lähettämänä terveysasemilta tai kotoa. Päivystyspotilaalla saattaa olla sydämen vajaatoiminta, keuhkokuume, syvä laskimotukos tai hyponatremia.

Teemme myös yhteistyötä Taysin syöpäosastojen kanssa, jolloin potilaat saattavat kuntonsa vuoksi odottaa hoitojen aloitusta meillä.

Potilaittemme jatkohoito on joko kotona tai muun suunnitelman mukaan. Jos potilas ei kuntoudu, niin jatkohoitopaikkoja ovat Rauhaniemen sairaala, Tammenlehväkoti tai Pirkanmaan hoitokoti.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on kaksi yhden hengen huonetta, muut huoneet ovat kahden hengen huoneita. Kaikissa huoneissa on suihku ja wc. Osastolla on 22 potilaspaikkaa.

Osastolla työskentelee osastonlääkäri ja kaksi erikoistuvaa lääkäriä, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, perus- tai lähihoitajia, osastonsihteeri, fysioterapeutti ja sairaalahuoltajia.

Osastolla on käytössä vastuuhoitajamalli, mikä tarkoittaa että potilaalla on nimetty hoitaja, joka vastaa hänen hoitonsa suunnittelusta ja toteutuksesta työvuoronsa aikana.

Vierailut

Osastolla on vapaat vierailuajat. Toivomme vierailuiden keskittämistä iltapäivään ja ilta-aikaan. Lääkärinkierto on kello 9.15 – 12.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Daniela Hietanen 
Osastonhoitaja Pirjo Karppanen