Sisätautiosasto B4

Hoidamme osastolla sisätautien aikuispotilaita. Keskimääräinen hoitoaika on seitsemän vuorokautta. Vuosittain hoidamme noin 1200 potilasta.

Keskeisiä potilasryhmiä ovat:

  • diabetespotilaat
  • endokrinologiset potilaat
  • anemiatutkimuspotilaat
  • gastroenterologisiin (ruuansulatuskanavan) tutkimuksiin tulevat potilaat.

Osastolle tullaan Ensiapu Acutasta,Taysin muilta osastoilta ja kotoa. Osastolta palataan kotiin, palveluasumisen yksiköihin ja Rauhaniemen sairaalaan.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 26 potilaspaikkaa. Potilashuoneet ovat kahden hengen huoneita. Osasto on kaksikäytäväinen ja huoltotilat sijaitsevat keskellä osastoa.

Osastolla työskentelee osastonlääkäri ja kaksi apulaislääkäriä, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, perus- tai lähihoitajia, diabeteshoitaja, fysioterapeutti ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Marianne Karema 
Osastonhoitaja Tarja Kiviniemi