Sydänosasto B5

Tays Hatanpään sairaalassa sijaitseva sydänosasto B5 on Tays Sydänsairaalan toimintaa. Toimintamme on painottunut kardiologisiin aikuispotilaisiin. Tarkkailussa hoidamme valvontaa tarvitsevia potilaita, jotka eivät tarvitse tehohoitotasoista hoitopaikkaa.

Potilaat tulevat tähän yksikköön Tays Sydänsairaalasta tai Ensiapu Acutasta. Sydänsairaalasta meille jatkohoitoon tulee potilaita, joille on tehty ohitus- tai läppäleikkaus, pallolaajennus tai tahdistimen asennus. Lisäksi teemme osastolla eteisvärinäpotilaiden sähköisiä rytminsiirtoja eli kardioversioita.

Potilaita tulee seurantaan ja saamaan hoitoa myös sydämen vajaatoiminnan, rintakipujen ja rytmiongelmien vuoksi.

Osastolla hoidetaan muun muassa

 • sydämen vajaatoimintapotilaita
 • rytmihäiriöpotilaita
 • rintakipupotilaita
 • verenpainetutkimuspotilaita.

Hoito jatkuu muissa sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköissä tai kotona tarvittavine apuineen. Hoitoaika on keskimäärin 6 – 7 vuorokautta.

Tarkkailu

Hoidamme tarkkailussa valvontaa tarvitsevia aikuisikäisiä potilaita, joiden hoito vuodeosastolla on haastavaa, mutta jotka eivät tarvitse tehohoitotasoista hoitopaikkaa. Potilaat ovat monisairaita tai äkillisesti sairastuneita ja tarvitsevat muun muassa:

 • erityistä lääkitystä tukemaan elintoimintoja
 • tutkimushoitoa
 • erilaisia hengitykseen liittyviä avustavia laitteita
 • tarkkaa nestehoitoa
 • täsmällistä kivunhoitoa
 • voinnin tarkkaa seurantaa.

Tarkkailussa on neljä potilaspaikkaa.

Sydänhoitaja

Sydänhoitajan tehtäviin kuuluu ohjauksen kautta muun muassa: 

 • sydän- ja verisuonitautipotilaan tukeminen
 • potilaan ohjaus sairautensa itsehoidossa
 • terveyden edistäminen
 • itsehoidon seuranta
 • potilaan terveydentilan arvioiminen.

Toiminnalla turvataan sydänpotilaiden hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sydänhoitaja tekee yhteistyötä sisätautien palvelulinjan eri toimijoiden kanssa.

Hoitohenkilökunta arvioi jatkuvasti kliinistä työtä tehdessään, ketkä potilaat erityisesti hyötyisivät normaalin ohjannan lisäksi sydänhoitajan vastaanotosta. Sydänhoitajan vastaanotolla hoidetaan erilaisia sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia osastollamme olevia potilaita. Tarpeen mukaan huomioidaan myös muiden osastojen tarve.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 28 potilaspaikkaa. Huoneet ovat kahden hengen huoneita, joissa on suihku ja wc.

Yksikössä työskentelevät kardiologian erikoislääkäri, sisätautien osastonylilääkäri, kolme erikoistuvaa lääkäriä, palvelupäällikkö, sairaanhoitajia, lähihoitajia, sihteeri ja sairaalahuoltajia.

Vastuuhenkilöt

Toimintopäällikkö Essi Ryödi
Osastonylilääkäri Heli Kauppila 
Palvelupäällikkö Jukka Lehtola