Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikka (PVNP)

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan iäkkäiden vaikea-asteisia mielialahäiriöitä ja psykoottistasoisia häiriöitä, alkavien muistisairauksien vanhuspsykiatrista erityisosaamista vaativia liitännäisoireita sekä neurologisiin sairauksiin liittyviä vaikeita psykiatrisia häiriöitä sekä potilaita, joiden tila vaatii erotusdiagnostista selvittelyä.

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella erikoislääkäri arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Ensikäyntiaika poliklinikalle lähetetään kotiin kirjeitse.

Hoito toteutetaan pääosin vastaanottokäynteinä ja tarvittaessa kotikäynteinä. Arvion perusteella tehdään yksilöllinen hoito- ja tutkimussuunnitelma tavoitteineen. Lisäksi poliklinikalla poissuljetaan tutkimuksin mahdollisesti häiriön taustalla olevia elimellisiä sairauksia.

Hoitojakson aikana potilaan psykiatrisen hoidon kokonaisvastuu on vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikalla. Hoitojakson päättyessä potilaalle suunnitellaan jatkoseuranta yhdessä potilaan ja läheisten kanssa.

Asiakasmaksut

  • Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan vastaanotto- ja kotikäynnit  ovat potilaalle maksuttomia.
  • Poliklinikan fysioterapeutin ja toimintaterapeutin arviointi-, ohjaus- ja seurantakäynnit sekä apuvälinearviot ja asunnon muutostyötarpeen arviot ovat maksuttomia.
  • Lääkärintodistuksen hinta riippuu todistuksen laajuudesta.

Lähetekriteerit

Läheteohjeet

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Olli Hakanen

Osastonhoitaja Laila Allén-Oikari