Julkaistu 9.1.2019

Tays Hatanpäällä lupaavia kokemuksia MET-toiminnasta

Tays Hatanpäällä aloitettiin MET-toiminta eli sairaalan sisäisen ensihoitoryhmän työskentely lokakuun 2018 alkupuolella. Ensimmäisten kuukausien kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lyhenne MET tulee englanninkielisistä sanoista Medical Emergency Team. MET-toiminta yhdistetään mielikuvissa usein elvytykseen, mutta oikeastaan päämääränä on auttaa potilaan vointia uhkaavissa tilanteissa ennen kuin elvytystilanteeseen asti joudutaan. Potilaan tilan systemaattiseen seurantaan käytetään NEWS-pisteytysjärjestelmää, joka perustuu ennakointiin.

MET-ryhmä on tukena ja apuna hyvin monenlaisissa lääketieteellisissä akuuteissa tilanteissa. Hatanpäällä on selvät kriteerit MET-ryhmän kutsumiselle.

–Kuitenkin henkilöstön vakava huoli potilaan tilasta on yksistäänkin aihe kutsua MET-ryhmä, tiivistää Sami Kerokoski, MET-toiminnan vastuulääkärinä toimiva anestesialääkäri.

MET-ryhmällä on käytössään oma kärry, jossa on tarvittavat varusteet ja lääkkeet hätätilanteiden varalle. Kuvassa kärryn kanssa MET-hoitaja Reetta Uskelin.

Huikeita tuloksia

MET-ryhmän toimintaa pilotoidaan viidellä Hatanpään osastolla, mutta ryhmä on auttanut joustavasti myös muita sairaalan yksikköjä. Kokemusten ja kyselyiden perusteella Hatanpäällä on tehty päätös, että MET-ryhmän käyttö laajennetaan koko talon toiminnaksi pilotoinnin päättymisen jälkeen.

Toiminnan tulokset ja vaikuttavuus ovat tarkassa seurannassa.

– Vuoden 2018 loppuun mennessä hälytyksiä on ollut 171, kertoo osastonhoitaja Jukka Lehtola, yksi toiminnan vastuuhenkilöistä.

Reilut 60 prosenttia potilaista, joista hälytys on tehty, on voinut MET-ryhmän tuen myötä jäädä osastolleen eikä heitä ole tarvinnut siirtää. Tulos on merkittävä, koska potilaiden siirto on aina paitsi kallista myös inhimillisesti ajatellen raskasta.

Potilaista 20 prosenttia on siirtynyt MET-hälytyksen jälkeen Tays Hatanpäällä joko tarkkailuun tai valvontaan ja noin 15 prosenttia Tays Ensiapu Acutaan.

Acutaan siirrettävien potilaiden määrä on Tays Hatanpään oman MET-toiminnan ansiosta vähentynyt noin 40 prosenttia. Heilläkin, jotka lopulta on siirretty, tehostettu hoito on voitu aloittaa varhaisemmassa vaiheessa.

Hoitajan ja lääkärin tiimi

MET-ryhmään kuuluu MET-hoitaja ja lääkäri, joka on virka-aikana Hatanpään päivystävä anestesialääkäri ja päivystysaikana etupäivystäjä.

Hoitajilla on MET-toiminnassa näkyvä asema, ja osan hälytyksistä he hoitavat itsenäisesti. MET-hoitajan tehtävässä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 15 valvonnan ja B5-osaston hoitajaa, jotka tekevät työvuorosuunnitelman mukaisesti MET-vuoroja.

Tays Keskussairaalan puolella MET-toiminnalla on jo pitkät perinteet, ja hoitajat ovat perehtyneet tehtäväänsä Keskussairaalan osaajien johdolla. Käytännön taitoja on harjoiteltu Taitokeskuksessa.

Pisteet ennakoivat

MET-toiminnan ja muunkin potilashoidon tueksi Hatanpäällä on otettu käyttöön NEWS-pisteet.  NEWS-pisteytysjärjestelmä on yhtenäinen, systemaattinen tapa seurata potilaan tilaa. Pisteytyksen avulla havainnoidaan elintoimintojen, kuten hengitystaajuuden, verenpaineen, sykkeen ja lämmön muutoksia. Näin voidaan jo hyvissä ajoin havaita mahdolliset hälytysmerkit potilaan voinnissa.

Samassa yhteydessä pilottiosastot ovat ottaneet käyttöönsä Medanets-mobiilisovelluksen. Medanetsin avulla mittaustulokset kirjataan heti potilaan luona älypuhelimella, ja tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään.

Sovelluksessa NEWS-pisteiden laskenta on automatisoitu.  Jos luvut ovat huolestuttavia, sovellus ehdottaa automaattisesti MET-ryhmän kutsumista.

NEWS-pisteytysjärjestelmä pahvikortille painettuna.