Akuuttipsykiatrian poliklinikka

Arvioimme poliklinikalla psykoosiasteisten ja muiden vakavista mielenterveyshäiriöstä kärsivien potilaiden hoidon tarpeen. Potilaan ja hänen läheistensä kanssa tehdään tilannearvio, jonka jälkeen järjestetään tarpeen mukainen, saatavilla oleva hoito.

Yhteyttä voivat ottaa puhelimitse potilas itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilöt, puhelin 040 806 2606.

Lääkärit voivat konsultoida erikoislääkäriä numerosta 044 472 9534.

Henkilökunta

Apulaisylilääkäri Sanna Ruuhonen
Osastonhoitaja Ari Saarinen