Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka

Arvioimme uusien potilaiden hoidon tarvetta ja toteutamme lyhytaikaishoitoa. Palvelut sisältävät psykiatrista tutkimusta, intensiivistä hoitoa ja kuntoutusta, psykoterapia-arvioita sekä työhön ja opiskeluun paluun tukemista.

Hoitoon hakeutumiseen tarvitaan lääkärin lähete. Hoito on maksutonta lääkärinlausuntoja lukuun ottamatta. Peruuttamattomista vastaanottokäynneistä velotetaan peruutusmaksu.

Hoito alkaa tutkimus- ja arviointikäynneillä. Ensimmäinen käynti on yleensä lääkärin tai psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla, mutta se voi olla myös sosiaalityöntekijän tai psykologin luona. Tutkimusvaiheessa selvitellään potilaan tilannetta ja voimavaroja sekä tehdään hoitosuunnitelma.

Hoitoaika on muutamasta viikosta puoleen vuoteen. Hoitomuotoina käytetään mm. yksilökeskusteluja ja ryhmämuotoisia hoitoja, perhe- ja verkostotyötä, lääkehoitoa sekä sosiaalisen tilanteen selvittelyä. Hoitoon voidaan liittää myös päiväsairaalahoito ja kotikäyntejä.

Varhaiskuntoutus aloitetaan mahdollisimman pian hoidon käynnistyttyä. Hoidon ja varhaiskuntoutuksen tavoitteena on psyykkisen tasapainon palauttaminen ja sairauden oireiden hallinta, arkiselviytymisen ja elämän hallinnan vahvistuminen, omien voimavarojen saaminen käyttöön sekä parempi elämän laatu. Tarvittavia tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan ja hänen verkostonsa sekä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Toteutunutta hoitoa arvioidaan ja suunnitellaan määräajoin yhdessä potilaan kanssa.

Palveluissa tehdään psykoterapiatarpeen arviointeja, mutta ei tarjota 1–3 vuoden terapioita. Kela osallistuu yksityisellä sektorilla toteutuvan kuntoutuspsykoterapian rahoitukseen psykiatrian erikoislääkärin lausunnon pohjalta harkituissa tapauksissa.

Lähetteiden tilanteesta voi tiedustella TeleQ-takaisinsoittopalvelustamme ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kirsti Nurmela
Osastonhoitaja Yvonne Marjamaa