Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka (PAKP)

Poliklinikallamme toteutetaan psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kuuluvia konsultaatioita ja hoidollisia arviojaksoja. 

Poliklinikan toiminta on moniammatillista, mikä tarkoittaa, että hoidossasi voidaan hyödyntää lääkäreiden, sairaanhoitajien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden osaamista. Tarvittaessa voimme konsultoida myös fysioterapeuttia tai toimintaterapeuttia. Koska kyseessä on erikoissairaanhoidon palvelu, poliklinikan arvioon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen. Käynnit poliklinikalla ovat maksuttomia, mutta lääkärinlausunnoista peritään palkkio. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään maksu.

Arviointipsykiatrian poliklinikalla toteutamme määräaikaisia, hoidollisia arviojaksoja ensisijaisesti lähikäynteinä. Käynnit poliklinikalla tapahtuvat viikon välein. Sairaanhoitaja tekee psykiatrisen haastattelun, selvittää psyykkistä oireilua, siihen vaikuttavia ongelmia taustoineen haastatellen ja arviointilomakkeiden avulla. Haastattelun avulla pyritään tunnistamaan vahvuuksiasi ja ratkaisuvaihtoehtoja ongelmiisi. Lääkäri osallistuu osaan arviokäynneistä. Sosiaalityöntekijän ja psykologin konsultaatioita järjestetään tarpeenmukaisesti. Arviojakson perusteella laaditaan psykiatrinen arvio sekä hoito- ja kuntoutussuositus.

Poliklinikalla toimii myös kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden (esim. ADHD, ADD ja autismikirjon häiriöt) arviointiin perehtynyt työryhmä.

Teemme konsultaatiopoliklinikalla myös psykoterapia-arvioita. Kelan kriteerien täyttyessä lääkärimme laatii B-lääkärinlausunnon kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Lähetteiden tilanteesta voi tiedustella TeleQ-takaisinsoittopalvelustamme ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kirsti Nurmela
Osastonhoitaja Yvonne Marjamaa