Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö

EVA-yksikkö

Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA-yksikkö on valtakunnallinen erityistason yksikkö. Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme alle 18-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat vakavien mielenterveydellisten ongelmien vuoksi turvaosasto-olosuhteita.

EVA-yksikkö on yksi kahdeksasta Suomessa olevasta yksiköstä, jossa tehdään mielentilatutkimuksia. Konsultaatiopoliklinikalla teemme translaissa määriteltyjä transsukupuolisuustutkimuksia ja tarjoamme erityistason konsultaatiota vahingoittavaan seksuaalikäyttäytymiseen liittyen ja seksuaalirikosten esitutkinnassa.

EVA-yksikköön nuori lähetetään siinä tilanteessa, kun avohoidon ja kevyemmin resursoidun osaston resurssit eivät riitä. Nuoret tulevat useimmiten maamme nuorisopsykiatrisista yksiköistä, sosiaalialan laitoksista tai kotoa. Jatkohoito suunnitellaan aina yksilöllisesti nuoren tarpeita ajatellen.

Toimintamme kulmakivenä on nuoruusiän kehitysvaihetta tukeva psykiatrien hoito. Osastolla nuori opettelee vuorovaikutustaitoja sekä harjoittelee päivittäisiä toimintoja turvatussa ympäristössä.

Tutkimusjakso

Nuoren hoito osastollamme alkaa noin kaksi kuukautta kestävällä tutkimusjaksolla, joka sisältää:

  • Nuorisopsykiatriset tutkimukset
  • Psykologiset tutkimukset
  • Yleisen terveyden tutkimukset
  • Toimintakyvyn arvio
  • Nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitus

Jokainen nuori saa heti tutkimusjakson alusta lähtien kaksi omahoitajaa. He suunnittelevat nuoren hoitoa yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Tutkimusjakso päättyy yleensä verkostopalaveriin. Verkostopalaverissa sovitaan nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa tulevan hoitojakson tavoitteet, päämäärät ja keinot sekä keskustellaan hoitojakson pituudesta.

Hoito osastolla

Hoitoomme kuuluvat erilaiset terapeuttiset ja toiminnalliset ryhmät, yksilöhoidot, perhehoidot ja peruskoulun suorittaminen. Hoito suunnitellaan ja toteutetaan tutkimusjakson pohjalta yhteistyössä nuoren ja vanhempien sekä lastensuojeluviranomaisten ja nuoren kotikunnan alueen psykiatristen hoitopaikkojen kanssa. Näiden kanssa yhdessä suunnitellaan myös jatkohoito.

Konsultaatiopoliklinikka

Teemme poliklinikalla translaissa määriteltyjä alaikäisten sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arvioita eli niin sanottuja transsukupuolisuustutkimuksia. Tämä lisäksi tarjoamme erityistason konsultaatioita vahingoittavaan seksuaalikäyttäytymiseen liittyvissä arvioissa sekä poliisin virka-apupyynnöstä seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen nuoren esitutkinnassa.

Polikliiniset tutkimukset alkavat yleensä moniammatillisen työryhmän toteuttamalla konsultaatiopäivällä, johon kuuluu nuoren ja huoltajien haastatteluja lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan kanssa. Vahingoittavaan seksuaalikäyttäytymiseen ja seksuaalirikoksen uhrin esitutkintaan liittyvät tutkimukset voidaan usein tehdä yhdessä konsultaatiopäivässä. Transsukupuolisuuden tutkimukset sisältävät useita tutkimuskäyntejä useamman kuukauden aikana.

Yhteyshenkilöt:

Poliklinikan asiantuntijahoitaja Sari Setälä 

Transpoliklinikan hoitaja Susanna Hietaniemi

Tilat ja henkilöstö

EVA-yksikössä on 12 potilaspaikkaa, jotka jakaantuvat kahteen kuuden potilaspaikan moduuliin. Jokaisella nuorella on oma huone, yhteisiä tiloja ovat mm. olo- ja ruokailuhuoneet. Wc:t ja suihkut ovat yhteiskäytössä, tytöille ja pojille on omat wc:t ja suihkut. Nuorille järjestetään aktiviteetteja myös osaston ulkopuolella, kuten uima- ja liikuntahalleissa.

Yksikössä toimii myös Tampereen koulutoimen alainen sairaalakoulu ja konsultaatiopoliklinikka

EVA-yksikössä työskentelee apulaisylilääkäri, erikoislääkäri, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, nuoriso-ohjaaja, 27 sairaanhoitajaa, 10 mielenterveys- tai lähihoitajaa ja osastonsihteeri.

Yksikön esittelyvideo

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala
Apulaisylilääkäri Marja Työläjärvi
Osastonhoitaja Matti Kaarne