Ensihoitokeskus

Ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelun käytännön järjestämisestä, ylläpidosta ja ohjeistuksesta sekä laatii hälytysohjeistukset hätäkeskuslaitokselle.

Ensihoitopalveluista ensihoitokeskus tuottaa alueen ensihoitolääkäripäivystyksen ja kenttäjohtotoiminnot. Ambulanssipalveluja tuottavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä yksityiset ensihoidon palveluntuottajat.

Ensihoitokeskus vastaa omalla erityisvastuualueellaan (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) ensihoitolääkäripäivystyksestä ja viranomaisradioverkon sekä ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän aluepääkäyttötoiminnoista. Lisäksi ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan osalta kenttäjohtojärjestelmän ylläpidosta.

Ensihoitokeskuksen koordinoimalla ensihoitopalvelulla oli vuonna 2018 noin 71 000 tehtävää, joista AB-tehtäviä noin 21 000 ja CD-tehtäviä noin 50 000. Vuonna 2018 lääkäriyksiköllä tehtäviä oli yli 3000.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Pia Puolakka
Ensihoidon vastuulääkäri (Tays erityisvastuualue, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) Kaius Kaartinen
Ensihoidon vastuulääkäri (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ operatiiviset toiminnot) Antti Kämäräinen
Ensihoidon koulutusvastuulääkäri Anna-Maija Antman
Ensihoitolääkäri, lääkäriyksikön vastuulääkäri Piritta Setälä
Ensihoitolääkäri Jari Kalliomäki
Ensihoitopäällikkö Anssi Aunola
Virve-päällikkö Kai Savonniemi Tays erityisvastuualueen Virve aluepääkäyttö (Erica/KEJO-varahenkilö)
Erica-pääkäyttäjä Pasi Ketola Tays erityisvastuualueen Erica/KEJO aluepääkäyttö (Virve-varahenkilö)
Suunnittelija Harri Taskinen
Sihteeri Anitta Isomäki

Ensihoidon kenttäjohtajat, PSHP

Pohjoinen ensihoitoalue: Lauri Stenhäll
Eteläinen ensihoitoalue: Juha Partanen
Itäinen ensihoitoalue: Tero Heikkilä
Luoteinen ensihoitoalue: Jari Kolkkinen
Läntinen ensihoitoalue: Sami Anttila
Tampereen ensihoitoalue: Pasi Aho