Ensihoitokeskus

Ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelun käytännön järjestämisestä, ylläpidosta ja ohjeistuksesta sekä laatii hälytysohjeistukset hätäkeskuslaitokselle.

Ensihoitopalveluista ensihoitokeskus tuottaa alueen ensihoitolääkäripäivystyksen ja kenttäjohtotoiminnot. Ambulanssipalveluja tuottavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä yksityiset ensihoidon palveluntuottajat.

Ensihoitokeskus vastaa omalla erityisvastuualueellaan (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) ensihoitolääkäripäivystyksestä ja viranomaisradioverkon sekä ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän aluepääkäyttötoiminnoista. Lisäksi ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan osalta kenttäjohtojärjestelmän ylläpidosta.

Ensihoitokeskuksen koordinoimalla ensihoitopalvelulla oli vuonna 2018 noin 71 000 tehtävää, joista AB-tehtäviä noin 21 000 ja CD-tehtäviä noin 50 000. Vuonna 2018 lääkäriyksiköllä tehtäviä oli yli 3000.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Sanna Hoppu
Apulaisylilääkäri Kaius Kaartinen
Apulaisylilääkäri Piritta Setälä
Ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola