Puhe- ja äänihäiriöpoliklinikka

Foniatrian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme äänihäiriöitä, nielemisvaikeuksia, viivästynyttä puheen kehitystä, kehitysviivästymiä, lasten ja nuorten kielihäiriöitä ja oppimisvaikeuksia. Potilaamme ovat sekä lapsia että aikuisia.

Potilaat tulevat useimmiten terveyskeskuslääkärin tai neuvolalääkärin lähettäminä tai muista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Tutkimusten ja hoidon päätyttyä seuranta siirtyy useimmiten, potilaan iästä riippuen, työterveyshuoltoon, lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.

Potilaiden tutkimus ja hoito on useimmiten moniammatillista tiimityötä. Erityisosaamisalueitamme ovat lasten kuntoutustutkimus sekä instrumentaalinen kliininen äänentutkimus.

Tuodessasi lasta tutkimuksiin ota mukaan neuvolakortti, päivähoidon tai koulun ja kuntouttajien palautteet sekä mahdolliset muut lasta koskevat lausunnot. Jos lapsellasi on tutkimuspäivänä kuumeinen hengitystieinfektio tai mahatauti, siirrä tutkimusaika!

Poliklinikan aukioloajat:
ma-to klo 8 - 15.30
Pe klo 8 - 15.00

Tilat ja henkilökunta

Poliklinikalla on lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden tutkimushuoneita, odotusaula ja sen vieressä lasten leikkitila. Kuntoutusneuvottelut pidetään useimmiten yksikön neuvotteluhuoneessa.

Aikuispotilasta tutkivat lääkäri ja tarvittaessa puheterapeutti. Puheterapeutin ohjauskäyntejä järjestetään tarpeen mukaan.

Lapsen tutkimusjakson käyntien määrä riippuu työryhmän koostumuksesta. Usein tutkimusjakso sisältää lääkärintutkimuksen sekä kahdesta kolmeen puheterapeutin ja kolme psykologin tutkimusaikaa. Jakson päätteeksi havainnoista ja tutkimustuloksista keskustellaan kuntoutusneuvottelussa, jossa sovitaan myös kuntoutussuunnitelma.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Marja Asikainen