Puhe- ja äänihäiriöpoliklinikka

Foniatrian poliklinikka

Foniatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan muun muassa äänihäiriöitä, nielemisvaikeuksia ja yliärtyvää kurkunpäätä, lasten ja nuorten vaikea-asteista puheen tai kielellisen kehityksen häiriötä, ja oppimisvaikeuksia joiden arvellaan johtuvan ainakin osittain kielenoppimisvaikeudesta.

Potilaat tulevat useimmiten terveyskeskuslääkärin tai neuvolalääkärin lähettäminä tai muista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Tutkimusten ja hoidon päätyttyä seuranta siirtyy useimmiten, potilaan iästä riippuen, työterveyshuoltoon, lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.

Potilaiden tutkimus ja hoito on useimmiten moniammatillista yhteistyötä. Erityisosaamisalueitamme ovat lasten kuntoutustutkimus sekä instrumentaalinen kliininen äänentutkimus.

Tuodessasi lasta tutkimuksiin ota mukaan neuvolakortti, päivähoidon tai koulun ja kuntouttajien palautteet sekä mahdolliset muut lasta koskevat lausunnot. Jos lapsellasi on tutkimuspäivänä kuumeinen hengitystieinfektio tai mahatauti, siirrä tutkimusaika!

Poliklinikan aukioloajat:
ma-to klo 8 - 15.30
Pe klo 8 - 15.00

Tilat ja henkilökunta

Poliklinikalla on lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden tutkimushuoneita sekä odotusaula. Odotusaulan vieressä on poliklinikan toimisto, jossa toimiva osastonsihteeri voi tarvittaessa neuvoa ongelmatilanteissa.

Kuntoutusneuvottelut pidetään useimmiten yksikön neuvotteluhuoneessa.

Aikuispotilasta tutkivat lääkäri ja tarvittaessa puheterapeutti. Puheterapeutin ohjauskäyntejä järjestetään tarpeen mukaan.

Lapsen tutkimusjakson käyntien määrä riippuu työryhmän koostumuksesta. Usein tutkimusjakso sisältää lääkärintutkimuksen sekä kaksi tai kolme puheterapeutin tutkimusaikaa, ja kolme psykologin tutkimusaikaa. Jakson päätteeksi työryhmän havainnoista ja tutkimustuloksista keskustellaan kuntoutusneuvottelussa, jossa sovitaan myös kuntoutussuunnitelma.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Marja Asikainen