Hengitystukiyksikkö

Hoidamme hengitystukiyksikössä hengityshalvauspotilaita, joilla on jaksoittain hengitystuen tarve. Lisäksi yksikkö toimii kotona asuvien hengityshalvauspotilaiden tukiyksikkönä ja intervallihoitojaksojen toteutuspaikkana.

Hengitystukiyksikössä voidaan hoitaa kotihoidossa olevia hengityshalvauspotilaita omien hoitajien kanssa myös sellaisissa akuuteissa sairaustapauksissa, joissa kotihoito ei ole mahdollista.

Hengitystukiyksikön kautta hoidetaan ja koordinoidaan myös Pirkanmaan alueen kotihoidossa olevien hengityshalvauspotilaiden päivittäisen hoidon seuranta sekä lääke- ja tarviketoimitukset.

Yksikössä voidaan hoitaa myös muita vaikeavammaisia, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia potilaita, esimerkiksi vaikea MS-tautipotilas tai loppuvaiheessa oleva keuhkopotilas, jolla on hengitystukihoito tai muu hengityksen tukilaite. Lyhyille intervallijaksoille voidaan ottaa potilas myös ilman hengitysvajetta.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Kirsi Laasonen 
Osastonhoitaja Tiina Nysten