Infektioyksikkö

Taysin infektioyksikössä työskentelee infektiolääkäreitä ja hygieniahoitajia. Vastaamme infektioiden torjuntatyöstä, johon kuuluvat sairaalahygienia- ja alueellinen tartuntatautityö.

Alueellinen tartuntatautityö on koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa tartuntatautien vastustamistyötä, johon kuuluu myös hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja torjunta sekä epidemioiden selvittämistyö. Ylläpidämme myös infektio- ja sairaalahygieniaohjeistoa.

Taysin infektiolääkärit neuvovat infektiopotilaiden hoidossa sairaanhoitopiirin ja tarvittaessa koko erityisvastuualueella. He työskentelevät myös infektiopoliklinikalla ja infektio-osastolla.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jaana Syrjänen
Vastaava hygieniahoitaja Minna Vuorihuhta