Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakyky ja siihen vaikuttava terveydentila sekä otetaan huomioon yksilölliset vahvuudet ja se elinympäristö, missä asiakas elää. Sairauksien varsinainen toteaminen, diagnosointi ja hoito sen sijaan tapahtuvat perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Teemme kuntoutustutkimuksessa lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman yhteistyössä asiakkaan ja häntä hoitaneen terveydenhuollon kentän kanssa. Kuntoutustutkimus voi olla suppea tai laaja.

Kuntoutustutkimuspoliklinikalle tarvitaan lähete. Sen voi saada esimerkiksi perusterveydenhuollon, työterveyshuollon, yksityissektorin tai erikoissairaanhoidon lääkäriltä. Myös työvoimaviranomainen tai vakuutuslaitos voi lähettää Taysin kuntoutustutkimukseen.

Henkilökunta

Työryhmään kuuluvat erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri. Tarvittaessa käytämme sairaalan konsultaatiomahdollisuuksia.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka muuttaa helmikuun 2020 alussa FinnMedi 5 -rakennuksen 5. kerrokseen, osoitteeseen Biokatu 12.

Vastuuhenkilöt

Vs kuntoutusylilääkäri Virpi Heikkinen
Kuntoutuspäällikkö Tuula Haukka-Wacklin