Lasten neuropsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme lapsia, joiden vaikeiden käytösoireiden taustalla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Toteutamme hoidon kiinteässä yhteistyössä lapsen perheen kanssa.

Tyypillisiä tilanteita, joissa lapsi voidaan lähettää tutkimuksiimme, ovat merkittävät vaikeudet sosiaalisten suhteiden luomisessa ja sosiaalisten sääntöjen ymmärtämisessä tai arvaamaton ja impulsiivinen käytös. Usein seurauksena on ollut koulunkäynnin vaikeutuminen tai keskeytyminen.

Lähetteen voi saada esimerkiksi perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai toisesta Taysin yksiköstä, kuten lastenneurologialta tai foniatrialta. Hoidamme vuosittain noin 200 lasta perheineen.

Tutkimusten eteneminen

Tutkimusjaksolla suunnittelemme tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen. Polikliininen tutkimusjakso kestää 2–3 kuukautta, ja tavallisesti se sisältää lapsen yksilötutkimukset ja kehityshaastattelun sekä perhe- ja verkostotapaamiset.

Jos hoitoa ja psyykkisen voinnin seurantaa tämän jälkeen tarvitaan, jatkohoitotaho voi olla esimerkiksi oman kunnan perheneuvola tai kouluterveydenhuolto. Vaikeaoireisimmat ja moniongelmaiset potilaat jäävät lasten neuropsykiatrian avohoitotyöryhmän hoitoon.

Tilat ja henkilökunta

Lasten neuropsykiatrian yksikössä on polikliininen työryhmä ja seitsemänpaikkainen päiväosasto. Lapset käyttävät päiväosastolla omia vaatteitaan ja käyvät koulua Koivikkopuiston sairaalakoulun tiloissa.

Yksikössä työskentelee neljä lääkäriä, neljä psykologia, 1,5 sosiaalityöntekijää, osastonhoitaja ja 13 sairaanhoitajaa sekä koko lastenpsykiatrian klinikkaa palveleva toimintaterapeutti.

Jokaiselle potilaalle nimetään hoitoon tullessa yhdyshenkilö, joka informoi perhettä tutkimusten ja hoidon kulusta ja huolehtii tiedon välittämisestä perheen ja hoitavan tiimin välillä.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Leena Pihlakoski
Osastonhoitaja Kaisu Tiala