Lasten neuropsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme lapsia, joiden vaikeiden käytös- tai tunneoireiden taustalla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Toteutamme hoidon tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen kanssa.

Tyypillisiä tilanteita, joissa lapsi voidaan lähettää tutkimuksiin tai hoitoon lasten neuropsykiatrian yksikköön, ovat merkittävät vaikeudet sosiaalisten suhteiden luomisessa, ylläpitämisessä tai sosiaalisten sääntöjen ymmärtämisessä tai arvaamaton ja impulsiivinen käytös. Usein oireiden seurauksena on ollut koulunkäynnin vaikeutuminen tai keskeytyminen.

Lähetteen lasten neuropsykiatrian yksikköön voi saada terveyskeskuksesta, perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai toisesta Taysin yksiköstä, kuten lastenneurologialta tai foniatrialta. Hoidamme vuosittain noin 250 lasta perheineen.

Tilat ja henkilökunta

Lasten neuropsykiatrian yksikössä on polikliininen työryhmä ja kuusipaikkainen päiväosasto.

Lasten neuropsykiatrian yksikön moniammatilliseen työryhmään kuuluu erikoislääkäreitä, erikoistuva lääkäri, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, vastuualueen toimintaterapeutti ja osastonsihteeri. Yksikön vastuuparin muodostavat apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja.

Tutkimusten ja hoidon eteneminen

Potilaidemme polikliininen tutkimusjakso kestää n. 6-8 kuukautta. Se sisältää lapsen tarvitsemat yksilötutkimukset ja kehityshaastattelun sekä perhe- ja verkostotapaamisia. Tutkimusjaksolla suunnittelemme lapselle tarpeen vaatiessa hoidon ja kuntoutuksen.

Tutkimusjakson jälkeen tarvittava hoito ja psyykkisen voinnin seuranta voi toteutua esimerkiksi oman kunnan perheneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Vaikeaoireisimmat potilaat jäävät lasten neuropsykiatrian yksikön hoitoon.

Jokaiselle potilaalle nimetään hoitoon tullessa yhdyshenkilö, joka informoi perhettä tutkimuksen ja hoidon kulusta ja huolehtii tiedon välittämisestä perheen ja hoitavan tiimin välillä.

Päiväosastotoiminta

Päiväosastojaksojen kesto on keskimäärin 6-8 viikkoa. Päiväosastolla käydään arkipäivisin ja sieltä käsin käydään koulua Koivikkopuiston sairaalakoulun tiloissa. Jokaiselle potilaalle on nimetty omahoitaja.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Riikka Riihonen
Osastonhoitaja Kaisu Tiala