Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme 4–13 -vuotiaita lapsia, joilla on vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita. Psyykkinen häiriö tai oireilu voi ilmetä eri tavoin. Lapsen perhe, vanhemmat tai huoltajat ovat tiiviisti mukana hoidossa.

Lapsella voi olla erilaisia itsesäätelyyn liittyviä ongelmia, syömishäiriön oireita, vakavaa psykosomaattista oireilua, mielialahäiriö, psykoottisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja muita tunne-elämän häiriöitä, oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia.

Hoidon eteneminen

Lapsi tulee meille tutkimuksiin ja hoitoon lähetteellä esimerkiksi neuvolasta, terveyskeskuksesta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvolasta.

Toisinaan vanhemmille annetaan täytettäväksi DAWBA-haastattelu jo ennen ensikäyntiä, toisinaan kutsumme lapsen ja perheen suoraan ensikäynnille. Tarvittaessa ensikäynnillä voi olla mukana muita ammattilaisia, esimerkiksi lähettävän tahon edustaja tai sosiaalitoimen työntekijä.

Lyhyen arviojakson jälkeen suunnittelemme lapsen tutkimus- ja hoitojakson yhdessä perheen kanssa. Arviojaksolla haastatellaan sekä lasta että perhettä tai vanhempia yhdessä ja erikseen, kerätään tietoa eri tahoilta sekä tarvittaessa tavataan lapsen ja perheen verkostoa. Usein pyrimme tekemään myös kotikäynnin.

Tutkimus- ja hoitojaksoon voi kuulua:

  • Perheen kanssa työskentelyä, perheen tapaamisia eri kokoonpanoilla tai perheterapiaa
  • Lapsen yksilökäyntejä tai yksilöterapiajaksoja
  • Kotikäyntejä sekä kotihoitopäiviä
  • Päiväkoti- tai koulukäyntejä
  • Verkostotyöskentelyä tai verkostoneuvotteluita
  • Kahdenkeskisiä tapaamisia sekä lapsen että vanhempien kanssa
  • Konsultaatioita muista yksiköistä

Tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään tarvittavia lisätutkimuksia sekä toteutetaan hoitosuunnitelman mukaista hoitoa. Useimmat lapset ja perheet hoidamme avohoidossa, mutta yksikössä on myös osasto, jossa annetaan osastohoitoa yleensä niin sanottuina monimuotojaksoina, jolloin lapsi on osan jaksosta päiväpotilaana ja osan jaksosta kokovuorokausipotilaana.

Kokovuorokausijaksolla osastohoidossa olevat lapset tulevat osastolle maanantaiaamuisin ja lähtevät kotiin perjantaina iltapäivällä. Päiväpotilasviikoilla toivotaan, että vanhemmat saattavat lapsen osastolle maanantaiaamuna ja hakevat perjantaina puolen päivän aikaan. Muuten lapset kulkevat osastolle ja kotiin taksilla (koulukuljetus). Taksi kotiin lähtee kello 14.45.

Viikonloppuisin osastolla on käytössä vain yksi niin sanottu akuuttipaikka kiireellistä ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle lapselle. Viikonloppujen aikana ja loma-aikoina toimimme yhdessä traumapsykiatrian osaston kanssa.

Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan vanhempien ja lapsen kanssa säännöllisin väliajoin, jolloin arvioidaan lapsen ja perheen tilannetta, lapsen oireilua ja toimintakykyä sekä jatkohoidon tarvetta. Hoito yksikössämme jatkuu niin kauan kuin erikoissairaanhoidon tarvetta arvioidaan olevan, ellei ole perusteltua siirtää hoitovastuuta johonkin toiseen lastenpsykiatrian yksikköön.

Jatkohoito sovitaan usein joko perheneuvolaan tai perusterveydenhuoltoon. Kun lapsi täyttää 13 vuotta, arvioidaan tarvitaanko lähete nuorisopsykiatrian klinikkaan vai ohjataanko lapsi kotikunnan palveluihin.

Tilat ja henkilökunta

Avokäynnit toteutamme lastenpsykiatrian klinikan tapaamishuoneissa. Kun tulet avokäynnille, ilmoittaudu klinikan aulassa sihteerille, joka ohjaa oikeaan odotusaulaan.

Osastolla on seitsemän potilaspaikkaa. Kaikilla osastohoidossa olevilla lapsilla on oma huone. Osastolla on kaksi kodinomaista olohuonetta, pehmola eli leikkihuone, pelihuone ja askarteluhuone.

Muita lasten kanssa käytettäviä tiloja ovat sauna- ja takkahuone, musiikkihuone, monitoimitila ja biljardihuone. Sekä lapset että henkilökunta ovat osastolla omissa vaatteissaan.

Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikössä työskentelee lääkäreitä, psykologeja, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijöitä sekä sairaanhoitajia ja mielenterveyshoitajia. Lisäksi käytössämme on sihteerin ja sairaalahuollon palvelut. Hoitohenkilökunta työskentelee sekä osastolla että avotyössä.

Työntekijöillämme on erityisosaamista ja koulutusta perheterapiassa, yksilöpsykoterapiassa (psykodynaaminen, kognitiivinen, kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen), työnohjauksessa, theraplayssa, neuropsykiatrisessa valmennusessa ja videoavusteisessa vuorovaikutushoidossa. Osa henkilökunnasta on saanut lisäkoulutusta ryhmätheraplayn osastosovelluksesta..

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Minna Koskinen
Osastonhoitaja Pirjo Rantanen