Lasten traumapsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme psyykkisesti traumatisoituneita, kiireetöntä hoitoa tarvitsevia 4–13 -vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Haemme kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen ja perheen tilanteeseen. Traumapsykiatrian osasto toimii myös kiireellistä hoitoa tarvitsevien lasten akuuttiosastona.

Lapsuusiän tutkimusta ja hoitoa vaativa traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai muu väkivalta- tai hyväksikäyttökokemus, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu. Taustalla saattaa myös olla sodan tai muun konfliktin aiheuttama psyykkinen trauma.

Hoidon eteneminen

Lapsi perheineen lähetetään yleensä yksikköömme terveyskeskuksesta, koulusta, perheneuvolasta tai muusta Taysin yksiköstä. Ensikäynnin jälkeen sovimme tutkimusjaksosta yksilöllisen suunnitelman ja aikataulun mukaan. Tutkimusjakson jälkeen valmistelemme jatkohoitosuosituksen perheelle. Hoitosuunnitelman teemme yhdessä lapsen ja perheen kanssa hoitoneuvottelussa, johon voi osallistua verkostoa myös koulusta tai sosiaalitoimesta.

Jatkohoito suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita, lapsen ja perheen hoito siirtyy perheneuvolaan, neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon tai päättyy kokonaan.

Yksikön tilat

Avokäynnit toteutamme lastenpsykiatrian klinikan tapaamishuoneissa Tays Keskussairaalan alueella Q-rakennuksessa. Kun tulet avokäynnille, ilmoittaudu klinikan aulassa sihteerille, joka ohjaa oikeaan odotusaulaan.

Osastohoito tapahtuu lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikön viikko-osastolla. Osastolla on 6–7 potilaspaikkaa. Kaikilla osastohoidossa olevilla lapsilla on oma huone. Osastolla on kaksi kodinomaista olohuonetta, pehmola eli leikkihuone, pelihuone ja askarteluhuone.

Muita lasten kanssa käytettäviä tiloja ovat sauna- ja takkahuone, musiikkihuone, monitoimitila ja biljardihuone. Sekä lapset että henkilökunta ovat osastolla omissa vaatteissaan.

Viikko-osastohoidossa olevat lapset tulevat osastolle maanantaiaamuisin ja lähtevät kotiin perjantaina iltapäivällä.

Hoitajia on aamu- ja iltavuoroissa viisi tai kuusi, yövuorossa kaksi. Nimeämme jokaiselle lapselle omahoitajatiimin. Hoitajat suunnittelevat ja toteuttavat hoitotyötä omahoitajina sekä koko yhteisön jäseninä.

Lastenpsykiatrian akuuttiosasto

Lastenpsykiatrian akuuttiosastolla hoidetaan alle kolmetoistavuotiaita lapsia päivystyksellisistä syistä. Akuuttiosastohoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen, perheen, mahdollisen sijaishuoltopaikan ja verkoston kanssa. Osastojakson kesto sovitaan lapsen hoidon tarpeen mukaan päivästä muutamaan viikkoon. Hoidon aikana suunnitellaan lapsen ja perheen tarpeenmukainen jatkohoito ja tuki.

Akuuttihoitojakson tavoitteena on lapsen vakavan psyykkisen oireilun rauhoittaminen ja turvallisuuden lisääminen. Yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa etsitään keinoja lapsen tilanteen vakauttamiseksi.

Akuuttiosastohoidon aikana lapsen ja perheen asioita hoitavat lapsen omahoitajatiimi, perhetyöntekijät ja hoitava lääkäri. Akuuttiosastohoitoon sisältyy lapsen omia tapaamisia omahoitajien ja lääkärin kanssa, perhetapaamisia ja yhteistyötä lapsen lähiverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään usein lapsen oman opettajan, muiden hoitavien tahojen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti hänellä on mahdollisuus käydä osastojakson aikana Koivikkopuiston sairaalakoulua.

Osaston hoitava arki koostuu säännöllisestä päivärytmistä, johon kuuluu ruokailu, ulkoilu ja säännöllinen uni, sekä ohjatusta toiminnasta turvallisessa ympäristössä. Aikuisten jatkuva läsnäolo ja hoiva mahdollistavat lapsen turvallisuuden tunteen osastolla. Henkilökuntamme on kouluttautunut väkivallan ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hallintaan Avekki-toimintatapamallin mukaisesti.

Henkilökunta

Yksikössämme on 37 työntekijän moniammatillinen työryhmä: apulaisylilääkäri, 1–2 erikoislääkäriä ja erikoistuvia lääkäreitä, osastonhoitaja, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi psykologia, asiantuntijahoitaja ja 26 hoitajaa sekä osastonsihteeri.

Vierailut

Vierailuajat osastolla ovat joustavia. Vierailusta täytyy kuitenkin sopia ennalta hoitohenkilökunnan kanssa. Vierailuaika päättyy kello 19.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Anne-Mari Borg
Osastonhoitaja Taina Saranko