Lasten teho- ja tarkkailuosasto, lasten teho-osasto LTO

Lastenosasto 1

Hoidamme lasten teho- ja tarkkailuosastolla alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on osastoseurantaa tai -hoitoa vaativa sairaus. Potilaat tulevat osastolle joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti tutkimuksia tai hoitoa varten. Syynä voi myös olla tehostettua valvontaa vaativa sairaus tai oire.

Potilaita tulee tarkkailuosastolle muun muassa suolistosairauksien tutkimuksiin ja hoitoon, syömishäiriöiden ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon sekä neurokirurgisten leikkausten jälkeiseen hoitoon. Vastaamme myös sydän-, munuais- ja maksasairauksien hoidosta.

Tehovalvonnassa on lisäksi tehostettua valvontaa vaativia neurologisia lapsipotilaita sekä erilaisten hengitysongelmien ja vakavien infektioiden vuoksi sairaalaan tulleita lapsia.

Hoidon eteneminen

Hoidamme tarkkailuosastolla vuosittain 1 200 potilasta. Hoitoaika vaihtelee muutamasta päivästä useisiin kuukausiin lapsen sairaudesta riippuen.

Tehovalvonnassa hoidamme 500 potilasta vuodessa ja hoitoaika vaihtelee päivistä viikkoihin.

Tehovalvonnasta potilaat siirtyvät jatkohoitoon keskussairaaloihin tai Taysin lastenosastoille. Tarkkailuosastolta potilaat pääosin kotiutuvat, ja tarvittaessa jatkohoito on oman keskussairaalan poliklinikalla tai avohoidossa.

Tilat ja henkilökunta

Tarkkailuosastolla on kaksi neljän hengen ja kaksi kahden hengen huonetta. Huoneissa on oma wc, mutta suihkutila on yhteinen. Potilaspaikkoja on yhteensä 11. Tehovalvonnan käytössä on yksi neljän hengen huone ja yksi yhden hengen huone eli yhteensä viisi potilaspaikkaa. Yhden hengen huoneessa on oma wc ja suihku.

Osastolla ei ole lapsille erillistä leikkihuonetta tai leikkitilaa. Vanhempien lepohuone on osaston yhteydessä.

Tarkkailuosastolla ja tehovalvonnalla on yhteinen henkilökunta. He toimivat joustavasti siten, että sama omahoitaja voi hoitaa lasta, jos osastohoito jatkuu tehovalvonnan jälkeen vuodeosastolla.

Osaston nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja huonosti ilmastoidut. Olemme mukana uudistamisohjelmassa ja suunnittelemme tulevaisuuteen toimivia 1–2 hengen huoneita, joissa vanhempien osallistuminen sekä perheen yksityisyys on turvattu paremmin.

Vierailut

Perheenjäsenet saavat vierailla osastolla vapaasti, mutta ahtaat tilat valitettavasti rajoittavat välillä vierailuja. Tehovalvonnassa olevan lapsen luona voi vierailla kerrallaan vain kaksi henkilöä.

Vanhempien yöpyminen on nykyisissä tiloissa hankalaa, mutta vanhempien lepohuoneessa voi tilapäisesti yöpyä 1–2 vanhempaa. Infektioaikana joudumme joskus rajoittamaan vierailijoiden määrää niin, että vain vanhemmat voivat vierailla lapsen luona.

Osastolla on tietosuojan ja yksityisyyden parantamiseksi käytäntö, että lääkärinkierrolla paikalla ovat vain yhden lapsen vanhemmat kerrallaan. Muiden potilaiden vanhemmat voivat käyttää radiokuulokkeita tai odottaa hetken potilashuoneen ulkopuolella.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Anna-Leena Kuusela
Osastonhoitaja Satu Mäkelä