Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö vastaa erikoissairaanhoitoon kiireettömällä lähetteellä ohjattujen 7-12-vuotiaiden lasten ajankohtaisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arvioinnista sekä jatkohoitoon ohjaamisesta yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa. Alkuarvioinnin perusteella lapsen mahdollisesti tarvitsema jatkohoito tapahtuu joko lastenpsykiatrian klinikan muussa yksikössä tai perusterveydenhuollossa.

Tutkimusten eteneminen alkuarviointiyksikössä

Lapsi tulee alkuarviointiyksikköön lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksesta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvolasta. Lähetteen saapumisen jälkeen perheeseen ollaan yhteydessä ja sovitaan työskentelyn käynnistämisestä. Alkuarviointijakso kestää yleensä noin 3–4 kuukauden ajan.

Arviointijaksoon sisältyy lapsen yksilöllisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arvio sekä vanhempien tai muiden lähiverkostoon kuuluvien aikuisten haastattelut. Lisäksi sovitusti tehdään yhteistyötä perheen muun verkoston kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Osana arviointijaksoa vanhempia voidaan pyytää täyttämään lapsen kehitystä ja oireita kartoittava DAWBA-haastattelu, joskus jo ennen ensimmäistä käyntiä. Arviointijakso päättyy palauteneuvotteluun, jossa yhteistyössä lapsen, perheen ja verkoston kanssa sovitaan tarvittavasta jatkohoidosta ja kuntoutuksesta.

Tarvittaessa alkuarviointiyksiköstä tehdään yksilöllisesti sovittua konsultaatiotyötä yhteistyössä esimerkiksi perheneuvolan ja koulun kanssa.

Tilat ja henkilökunta

Alkuarviointiyksikön tilat sijaitsevat Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella Q-rakennuksessa. Kutsussa ilmoitetaan tapaamisen tarkempi paikka.

Alkuarviointiyksikön moniammatilliseen työryhmään kuuluvat apulaisylilääkäri, erikoislääkäreitä, erikoistuva lääkäri, osastonhoitaja, psykologeja, sosiaalityöntekijä, asiantuntijahoitajia, sairaanhoitajia, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Kirsi Kakko

Osastonhoitaja Annu Haapavuori