Lastenpsykiatrian asiantuntijayksikkö

Palvelemme muita lastenpsykiatrian yksiköitä ja annamme klinikan ulkopuolelle konsultaatiopalveluja. Vastaamme myös kiireellisellä lähetteellä tulleiden lasten tilanteen arvioinnista ja hoidosta sekä psykoterapiapalveluiden järjestämisestä ja koordinoinnista.

Yksikössämme toimii kolme asiantuntijatyöryhmää: akuutti-, psykoterapia- ja konsultaatiotyöryhmä.

Lastenpsykiatrian akuuttityöryhmä

Akuuttityöryhmä arvioi kiireellisellä lähetteellä tulevien lasten tilanteen. Näillä lapsilla on yleensä vakavia mielenterveyshäiriön oireita, kuten itsetuhoista käytöstä tai psykoottisia oireita. Arvioinnin perusteella lapsen jatkohoito ja tutkimukset tapahtuvat tarvittaessa lastenpsykiatrian klinikan muussa yksikössä tai perustasolla. Myös koti- ja koulukäynnit ovat mahdollisia.

Akuuttityöryhmä vastaa myös lastentautien osastoilta tuleviin kouluikäisiä (7–12-vuotiaita) koskeviin konsultaatioihin.

Akuuttityöryhmän yhteystiedot

Erikoislääkäri, puhelin 03 311 67780, 050 347 1515
Sairaanhoitaja, puhelin 03 311 66763
Psykologi, puhelin 03 311 66737
 

Lasten psykoterapiatyöryhmä

Lasten psykoterapiatyöryhmä organisoi yhteistyössä kuntien kanssa lasten ja lapsiperheiden psykoterapiapalveluita ja seuraa niiden toteutumista. Psykoterapiatyöryhmä arvioi psykoterapian toteuttamisen edellytyksiä ja soveltuvaa psykoterapiamuotoa. Psykoterapia voi toteutua joko lastenpsykiatrian klinikassa tai ostopalveluna. Psykoterapiaan ohjaudutaan lastenpsykiatristen tutkimusten jälkeen psykoterapiatyöryhmän konsultaation kautta.

Lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmä

Tarjoamme konsultaatiota lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tuoda lastenpsykiatrista erityisosaamista yksittäisten työntekijöiden, työryhmien ja lapsiperheiden arjen tukiverkostojen käyttöön.

Konsultaatiotyöryhmän työn kohteena ovat ensisijaisesti ne lapset, joista ei ole tehty eikä olla aikeissa tehdä lähetettä lastenpsykiatrialle. Työryhmään ohjataan myös lastenpsykiatrian erikoisalalle tehtyjä lähetteitä, jos konsultaatiotyö arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi työskentelytavaksi.

Neuvontaa ja ohjausta tarjoamme puhelimitse, vastaamalla konsultaatiolähetteisiin sekä konsultaatiokäynteinä. Konsultaatiokäynnit voivat toteutua lapsen ja perheen sekä yhteistyöverkoston tai työntekijöiden tapaamisina lapsen kotipaikkakunnalla.

Voimme myös neuvotella kunnan ja yhteistyötahojen kanssa säännöllisten konsultaatiokäyntien järjestämisestä.

Konsultaatiotyöryhmän puhelinnumero on 050 573 4454. Suositeltava soittoaika on kello 9–14. Puhelimeen jätettyihin yhteydenottopyyntöihin vastataan viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa.

Lastentautien osastoilta tulevat kouluikäisiä lapsia koskevat konsultaatiopyynnöt ohjataan akuuttityöryhmään ja alle kouluikäisiä lapsia koskevat pyynnöt ohjataan pikkulapsipsykiatrian työryhmään.

Lasten oikeuspsykiatrian työryhmä

Taysin lastenpsykiatrian klinikassa toimii lasten oikeuspsykiatrian työryhmä, joka suorittaa poliisin pyynnöstä virka-aputehtävänä lasten oikeupsykiatrian ja somatiikan tutkimuksia.

Viranomaisyhteistyötä varten on käytössä konsultaatiopuhelinnumero. Konsultaatiopuhelinnumero ei ole julkista tietoa, sen voivat tarvittaessa saada esimerkiksi konsultoivat lääkärit Taysin puhelinkeskuksesta. Numero on tiedotettu alueen poliiseille, sosiaaliviranomaisille sekä terveyskeskuksille.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Irmeli Nenonen
Apulaisylilääkäri Miia Kaartinen
Osastonhoitaja Anitta Ylijoki