Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö

Hoidamme 6–12 -vuotiaita lapsia, joiden vaikea psyykkinen oireilu tai mielenterveyden häiriö ja näihin liittyvä huomattava toimintakyvyn haitta vaativat erikoissairaanhoitoa. Toteutamme kiireetöntä lastenpsykiatrista hoitoa yhteistyössä lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan avohoitona.

Avohoidon yksikköön kuuluu myös erillisenä psykoterapiatyöryhmä sekä Sastamalan aluepoliklinikka.

Tavallisimmat tulosyyt

  • Lapsen ensisijaisena ongelmana ovat säätelyvaikeudet eli oman toiminnan säätely, tunteiden säätely, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätely, fysiologinen säätely tai syömishäiriöt, mutta ei ole selkeää neuropsykiatrisen tutkimuksen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.
  • Psykoottisuus, vakava psykosomaattinen oireilu, ahdistuneisuus- ja muut tunne-elämän häiriöt, mielialahäiriöt, käytöshäiriöt
  • Traumaperäiset häiriöt. Traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai muu väkivalta- tai hyväksikäyttökokemus, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu. Taustalla saattaa myös olla sodan tai muun konfliktin aiheuttama psyykkinen trauma.
  • Perheen vuorovaikutuksen säätelyyn liittyvät vaikeudet, kiintymyssuhdehäiriöt, vanhempien vaikeus tukea lapsen säätelykykyä. 

Mistä lähetteet lapsista ja perheistä tulevat?

Lähetteet tulevat sairaanhoitopiirin alueelta ja erityisvastuualueelta:

  • Perheneuvoloista ja perusterveydenhuollosta
  • Lastenpsykiatrian klinikan sisältä esimerkiksi alkuarviointiyksiköstä
  • Lastentautien vastuualueelta

Jatkohoito suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita, lapsen ja perheen hoito siirtyy perheneuvolaan, neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon tai päättyy kokonaan. 13 vuotta täyttäneet, jotka tarvitsevat edelleen tutkimuksia tai hoitoa, ohjataan joko oman kunnan nuorisopsykiatrisiin palveluihin tai Taysin nuorisopsykiatrian yksikköön.

Lasten psykoterapiatyöryhmä

Lasten psykoterapiatyöryhmä organisoi yhteistyössä kuntien kanssa lasten ja lapsiperheiden psykoterapiapalveluita ja seuraa niiden toteutumista. Työryhmä arvioi psykoterapian toteuttamisen edellytyksiä ja soveltuvaa psykoterapiamuotoa. Psykoterapia voi toteutua joko lastenpsykiatrian klinikassa tai ostopalveluna. Psykoterapiaan ohjaudutaan lastenpsykiatristen tutkimusten jälkeen pääsääntöisesti psykoterapiatyöryhmän konsultaation kautta.

Yksikön tilat

Avokäynnit toteutamme lastenpsykiatrian klinikan tapaamishuoneissa Tays Keskussairaalan alueella Q- tai L-rakennuksessa. Kun tulet avokäynnille, ilmoittaudu Q-rakennuksen tuloaulassa sihteerille, joka ohjaa oikeaan odotusaulaan.

Lastenpsykiatrian Sastamalan aluepoliklinikka

Sastamalan aluesairaalan yhteydessä toimii lastenpsykiatrinen työryhmä. Sastamalan alueella asuvat potilaat saavat hoitoa joko Sastamalan tai Keskussairaalan toimipisteessä. Lue lisää

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Minna Koskinen
Osastonhoitaja Elina Kamppari