Lyhytkirurgian osasto

Lyhki-osasto

Teemme Taysin lyhki-osastolla päiväkirurgisia tai lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä, jotka vaativat laajan puudutuksen tai yleisanestesian. Hoidamme lyhki-osastolla niin lapsia kuin aikuisiakin.

Päiväkirurgisena hoidettava potilas tulee sairaalaan ja lähtee sieltä samana päivänä, viimeistään 12 tunnin kuluttua sairaalaan tulosta. Useimmat lyhki-osastolle tulevista potilaista hoidamme päiväkirurgisesti.

Lyhytjälkihoitoisella kirurgialla hoidettu potilas kotiutuu sairaalasta 1–3 vuorokauden kuluttua toimenpiteestä. Heräämöhoidon jälkeen siirrämme potilaan lyhki-osastolta hänen sairautensa mukaiselle vuodeosastolle jatkamaan toipumista.

Leikkausajan muuttaminen ja peruminen hoidetaan sen mukaan, minkä erikoisalan toimenpide on kyseessä. Potilas saa ohjeet ajan peruuttamiseen tai siirtämiseen kutsukirjeessä.

Ennen toimenpidettä

Kun potilas saapuu lyhki-osastolle, hänet ohjataan vaihtamaan sairaalan vaatteisiin. Lapset voivat olla omissa vaatteissaan. Tämän jälkeen sairaanhoitaja haastattelee potilasta tai lapsipotilaan vanhempaa toimenpidettä ja anestesiaa varten. Tällöin voi myös kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Ennen toimenpidettä hoitava lääkäri käy tapaamassa potilasta. Myös lääkärin kanssa voi keskustella toimenpiteeseen liittyvistä asioista.

Toimenpidettä varten kannattaa varata koko päivä aikaa. Useimmiten toimenpiteeseen pääsyä on odotettava lyhki-osastolla jonkin aikaa, koska päivän aiempien toimenpiteiden kestoa on mahdotonta arvioida etukäteen tarkasti.

Pienten lasten kohdalla toivomme saattajan olevan läsnä osastolla koko päivän ajan ja osallistuvan lapsen hoitoon.

Leikkaussalissa

Kun tarvittavat alkuvalmistelut on tehty, haemme potilaan leikkaussaliin. Siellä laitamme potilaalle valvontalaitteet ja tippakanyylin mahdollista lääkitystä varten. Toimenpiteestä riippuen anestesialääkäri nukuttaa, puuduttaa tai määrää sopivan lääkityksen.

Heräämössä

Toimenpiteen jälkeen siirrämme potilaan heräämöön toipumaan. Heräämössä potilasta hoitaa omahoitaja, joka otti tämän vastaan osastolle saapuessa.

Omahoitaja antaa potilaalle ohjeet kotihoitoa varten suullisesti ja kirjallisesti. Potilas saa mukaansa myös toimenpidekertomuksen ja muut tarvittavat paperit.

Potilas voi kotiutua, kun hän on toipunut anestesiasta, kivut ovat hallinnassa ja hakija on saapunut. Tähän menee useimmiten 2–4 tuntia toimenpiteen loppumisesta.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Marika Kankimäki
Osastonhoitaja Marjukka Ala-Kapee
Apulaisosastonhoitaja Mikko Ranta