Mielialahäiriöpoliklinikka

Hoidamme potilaita, jotka kärsivät ahdistus- tai mielialahäiriöistä, tunnesäätelyn epävakaudesta ja vuorovaikutusongelmista sekä pakko-oireista tai kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai tarvitsevat traumahoitoa.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai siirtona muista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Hoito on maksutonta lääkärinlausuntoja lukuun ottamatta. Peruuttamattomista käynneistä veloitamme 15 vuotta täyttäneiltä peruutusmaksun.

Arvioimme hoidon tarpeen yksilöllisesti hoitosuhteen alussa. Hoito voi sisältää yksilö- tai ryhmäkäyntejä tai näitä molempia. Teemme hoidon aikana yhteistyötä potilaan perheen sekä muun verkoston kanssa.

Hoidon tavoitteena on potilaan oman elämän hallinnan ja voimavarojen lisääntyminen psyykkisen voinnin tasapainottumisen myötä. Hoidon toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Mahdollista jatkotuen tarvetta kartoitetaan hoidon aikana, ja hoidon päättyessä potilas ohjataan tarvittaessa hakeutumaan esimerkiksi vertaisryhmään. Hoitoaika vaihtelee tarpeen mukaisesti kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Tiimi 1

Hoidamme potilaita, joilla masennus tai ahdistuneisuushäiriö on todettu pääasialliseksi sairaudeksi tai psykiatristen ongelmien pääasialliseksi syyksi ja ylläpitäväksi tekijäksi. Hoitoon tullaan kiireettömästi lähetteellä, kun diagnostiset selvittelyt on jo tehty ja hoidon tarve on arvioitu.

Hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on potilaan oma motivaatio psykologiseen työskentelyyn. Hoito ei sovellu potilaille, joilla on runsasta päihteiden käyttöä tai psykoosisairaus.

Hoitojakso kestää 6-12 kuukautta. Hoidon sisältö suunnitellaan yksilöllisesti, ja se koostuu esimerkiksi lääkehoidosta, määräaikaisesta terapeuttisesta keskustelukäyntijaksosta 1-3 viikon välein, ryhmähoidoista, pari-, perhe- ja verkostotapaamisista sekä toiminnallisesta ja ammatillisen kuntoutuksen suunnittelusta.

Hoidon aikana tehdään tarvittavat työkyky-, psykoterapia- ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen arviot. Hoidossa oleva potilas saa myös tavittaessa sosiaalityöntekijän apua sosiaaliturva-asioissa sekä kotiin tarvittavan tuen järjestämisessä. Hoidon tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden lievittyminen sekä potilaan oman elämän hallinnan ja voimavarojen lisääntyminen.

Mahdollista jatkohoidon ja tuen tarvetta kartoitetaan hoidon aikana. Osa potilaista jatkaa tämän hoitojakson jälkeen esimerkiksi Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa, vertaistukiryhmissä tai toiminnallisessa tai ammatillisessa kuntoutuksessa.

Tiimi 2

Hoidamme potilaita, joiden kaksisuuntainen mielialahäiriö vaatii aktiivista psykiatrista erikoissairaanhoitoa.

Psykiatrisen hoidon tarve arvioidaan ja hoito suunnitellaan yksilöllisesti niin hoidon alussa kuin hoidon eri vaiheissa. Hoito sisältää yksilö- ja ryhmäkäyntejä, esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireidenhallintaryhmä, sekä lääkehoitoa.

Hoitoon voi kuulua myös pari- tai perhekäyntejä, päihdetyöntekijän tapaamisia, toimintaterapiaa ja kuntoutuksen suunnittelua. Hoidon tavoitteena on lisätä potilaan oman elämän hallintaa ja voimavaroja. Hoito on määräaikaista, ja hoidon päättyessä arvioidaan jatkohoidon tarve.

Tiimi 3

Työryhmämme erityisosaaminen liittyy monisyyisesti traumatisoituneiden potilaiden hoitamiseen. Näille potilaille on usein traumatisoitumisen myötä kehittynyt persoonallisuuteen rakenteellista dissosiaatiota. Arjessa nämä potilaat kärsivät usein laaja-alaisista psyykkisistä ja kehollisista oireista. Hoidamme myös muulla tavoin traumatisoituneita potilaita, joiden oireilussa korostuvat nimenomaan traumaoireet.

Hoitoon tullaan kiireettömällä lähetteellä. Hoitojakson tavoitteena on lisätä potilaan ymmärrystä omasta oireilustaan, löytää keinoja kohentaa arjen toimintakykyä ja vahvistaa säätelykeinoja. Työskentelymme on terapeuttista painottuen ensisijaisesti vakauttavaan hoitoon. Hoitojakson sisältö suunnitellaan yksilökohtaisesti, ja se voi sisältää terapeuttisia keskustelukäyntejä, ryhmämuotoista toimintaa ja ammatillista tai muuta kuntoutusta.

Hoitojaksomme ovat määräaikaisia ja kestävät puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Suurin osa potilaista jatkaa hoitopolulla eri reittejä vielä hoitojaksomme jälkeen, esimerkiksi Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa ja muussa kuntoutuksessa. Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu käynnistyy usein hoitosuhteen alkuvaiheissa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aino Mattila
Osastonhoitaja Eija Alanen