Munuaistautien osasto

Munuaiskeskuksen vuodeosasto

Hoidamme ja tutkimme erilaisia munuaistauteja sairastavia aikuispotilaita. Osaston potilaista yli 80 prosenttia tulee päivystyksellisesti ensiavun kautta. Lisäksi osastolle tulee potilaita Taysin dialyysiosastolta, eri kirurgian osastoilta sekä teho-osastolta.

Yleisimpiä potilasryhmiämme ovat

  • munuaistaudin diagnostisointiin liittyviä tutkimuksia varten tulevat
  • äkillisesti munuaisten vajaatoimintaan sairastuneet
  • keinomunuaishoitoa valmistelevia toimenpiteitä varten tulevat potilaat
  • munuaisten vajaatoimintapotilaat, joiden kunto on huonontunut esimerkiksi infektioiden takia.

Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on viisi vuorokautta. Jatkohoitopaikkoja ovat kodin lisäksi alueen terveyskeskusten vuodeosastot ja Hatanpään sairaala.

Tilat ja henkilökunta

Osastomme sijaitsee munuaiskeskuksessa, samassa rakennuksessa munuaispoliklinikan ja dialyysiosastojen kanssa. Osastolla on 12 potilaspaikkaa.

Vuodeosaston yhteydessä toimii nelipaikkainen päiväosasto. Sen potilaat tulevat esimerkiksi dialyysikanyylin poistoon, fistelileikkaukseen, PD-katetritoimenpiteisiin, osastokontrolliin tai lääkeinfuusiota varten.

Osastolla työskentelevät osastonlääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 27 sairaanhoitajaa, perushoitaja ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Jukka Sauranen
Osastonhoitajat Johanna Mörö ja Johanna Mäyränpää