Neurologian vuodeosasto NEUR (Tays Keskussairaala)

Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on akuutteja aivoverenkierron häiriöitä, epilepsiaa, keskushermoston tulehduksia ja muita akuutteja osastohoitoa vaativia neurologisia sairauksia tai oireita, kuten huimaus- ja päänsärkyoireita.

Yleisimpiä syitä osastolle tuloon ovat akuutti aivoverenkiertohäiriö tai pitkittynyt kouristuskohtaus. Osa potilaista tulee hoitoon ensiapu Acutan päivystyksen kautta ja osa jatkohoitoon aivoverenkiertohäiriöyksiköstä.

Kutsumme osastolle potilaita myös sovitusti tutkimuksiin ja hoitoon. Osastolla hoidossa olleista potilaista osa kotiutuu ja osa siirtyy jatkohoitoon terveyskeskukseen. Keskimääräinen hoitoaika on noin kolme vuorokautta.

Kun tulet osastolle sovitusti, ilmoittaudu osaston kansliaan, joka sijaitsee käytävällä osaston keskivaiheilla.

Jos varaamamme aika ei sovi, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian osastonsihteerille numeroon 03 311 69931 arkisin kello 8–15.

Hoito osastolla

Osaston toiminta on kuntouttavaa hoitotyötä. Aloitamme kuntoutuksen välittömästi diagnoosin varmistuttua potilaan voimavarat huomioiden. Kuntouttava hoitotyö tarkoittaa potilaan kanssa yhdessä toimimista. Mikäli potilas ei pysty osallistumaan kuntoutukseen, annamme mahdollisimman hyvän perushoidon turvallisessa hoitoympäristössä.

Jokaisen potilaan hoitoa suunnitellaan ja arvioidaan päivittäin lääkärin kierrolla ja hoitajien raporteilla. Tiistaisin ja torstaisin hoitoa arvioidaan kuntoutuspalaverissa, johon osallistuu koko hoitotiimi.

Hoitajat työskentelevät työvuoroissa siten, että jokaisella hoitajalla on nimetyt potilaat vastuullaan. Jokaisessa työvuorossa pyritään siihen, että potilas saa tutun hoitajan omaksi hoitajakseen. Akuuttihoidon luonteen vuoksi oma hoitaja voi kuitenkin vaihtua tai potilas voidaan joutua siirtämään osastolla toiseen huoneeseen.

Akuuttivaiheen jälkeen kuntoutus jatkuu oman paikkakunnan terveyskeskuksessa, aluesairaalassa, kuntoutusosastolla tai kotona avoterveydenhuollon palveluin.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet potilaat saavat kotiutuessaan kotikuntansa AVH-yhdyshenkilön tiedot. Häneen voi ottaa tarvittaessa yhteyttä sairauteen, kuntoutukseen, tukitoimintoihin ja potilasyhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.

Tiedotustilaisuudet

Joka toinen kuukausi Taysissa järjestetään ensitietopäivä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Ensitietopäivässä käydään läpi aivoverenkiertohäiriön riskitekijöitä ja ennalta ehkäisyä, siihen liittyvää kuntoutusta sekä sairastuneen sosiaaliturvaa. Tilaisuudessa puhuvat eri ammattiryhmien edustajat. Lisätietoja ensitietopäivästä löytyy osaston ilmoitustaululta.

Ensitietopäivässä on paikalla myös tukihenkilöitä Pirkanmaan aivohalvaus- ja afasiayhdistyksestä. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saa omalta hoitajalta tai yhdistyksen internetsivuilta: Pirkanmaan AVH-yhdistys. Myös muilla neurologisilla sairauksilla on omat potilasyhdistyksensä, joista voi lukea osaston ilmoitustaululta tai kysyä hoitohenkilökunnalta.

Tilat ja henkilökunta

Neurologian vuodeosastolla on 23 vuodepaikkaa. Osastolla on yksi yhden hengen huone, jossa on oma WC- ja suihkutila, sekä yksitoista kahden hengen huonetta, joissa on viereisen huoneen kanssa jaettu WC- ja suihkutila. Jokaisessa huoneessa on oma televisio. Osastolla ei ole erillistä päiväsalia, mutta osaston päädyssä on pieni oleskelutila.

Osastolla työskentelee neurologian erikoislääkäreitä ja kaksi neurologiaan erikoistuvaa lääkäriä. Osaston muu hoitohenkilökunta koostuu sairaanhoitajista, perushoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista ja puheterapeuteista. Tarvittaessa myös neuropsykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut ovat saatavissa. Lisäksi osastolla työskentelee osastonsihteereitä. Potilaiden ruokahuollosta ja osaston siisteydestä vastaavat sairaalahuoltajat.

Vierailut

Neurologian vuodeosastolla ei ole varsinaista vierailuaikaa, mutta toivomme omaisten vierailujen painottuvan iltapäivään ja iltaan, koska tutkimukset ja kuntoutukset tapahtuvat aamupäivällä ja päivällä.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Neurologian erikoislääkäri Pasi Jolma
Osastonhoitaja Tuula Suikkanen