Neurologian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme yleisneurologisia sairauksia sekä epilepsiaa, dementiaa, Parkinsonin tautia, lihastauteja, MS-tautia ja muita neuroimmunologisia sairauksia. Lisäksi poliklinikalla tehdään muistihäiriöiden kartoituksia ja työkyvyn arviointeja.

Neurologian poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Hoitava lääkäri tekee potilaasta lähetteen, jonka perusteella neurologian poliklinikan vastaava lääkäri arvioi potilaan tutkimusten ja hoidon tarpeen. Arvion perusteella potilaalle varataan joko lääkärin vastaanottoaika, soittoaika tai tutkimusaikoja. Vastaava lääkäri voi myös ilman vastaanottoa antaa kirjalliset jatkohoito-ohjeet lähettävälle lääkärille. Tässä tapauksessa myös potilas saa kirjallisen tiedon ohjeista.

Jos aikaa ei voida antaa heti, potilas saa ensin ilmoituksen että hänet on asetettu jonoon, ja varsinainen aika ilmoitetaan myöhemmin. Jos potilaan vointi jonotusaikana muuttuu, hän voi ottaa yhteyttä lähettävään lääkäriin, joka tarvittaessa kiirehtii aikaa. Jos annettu aika ei potilaalle sovi, ajanvarauskirjeestä löytyy puhelinnumero ja aika jolloin hän voi ottaa yhteyttä poliklinikalle ja sopia uuden ajan.

Mitä vastaanotolla tapahtuu

Poliklinikalla toimii yleisneurologisen vastaanoton lisäksi epilepsian, dementian, Parkinsonin taudin, lihastautien, MS-taudin ja muiden neuroimmunologisten tautien hoitoon ja diagnostiikkaan perehtyneitä lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lääkäri ja hoitaja toimivat työparina.

Lääkärin vastaanoton jälkeen hoitaja varaa potilaalle suunnitellut tutkimukset ja antaa oireisiin, tutkimuksiin ja lääkitykseen liittyvää ohjausta. Potilas saa myös puhelinnumeron johon voi ottaa yhteyttä, jos myöhemmin ilmaantuu kysyttävää tai tarvetta muuttaa sovittuja aikoja.

Tarvittaessa potilaalle voidaan varata aika myös psykologin tai sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Erityisesti muistihäiriöiden kartoituksessa ja työkyvyn arvioinnissa laajemmat selvittelyt ovat usein tarpeen.

Poliklinikalla toimii myös neurologisiin unihäiriöihin perehtynyt neurologi ja unihoitaja. Lisäksi kuukausittain kokoontuu unihäiriöiden hoitoon erikoistunut työryhmä, jossa on edustettuna neurologi, keuhkolääkäri, psykiatri, kliininen neurofysiologi ja erikoishammaslääkäri.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Aki Hietaharju
Osastonhoitaja Saara Kotakorpi

Poliklinikkakäyntiä, ajanvarausta tai hoitoasi koskevia asioita voit tiedustella seuraavista numeroista maanantaista torstaihin kello 8–12 ja perjantaisin kello 8–9. Käytössämme on takaisinsoittopalvelu.

Parkinsonin tauti
Liikehäiriöt
Motoneuronitauti
Muistisairaudet
Aivoverenkiertohäiriöt
sairaanhoitaja 03 311 65867

Epilepsia
sairaanhoitaja 03 311 69555

MS-tauti
Muut neuroimmunologiset sairaudet
Lihastaudit
sairaanhoitaja 03 311 66659

Kipu
sairaanhoitaja 03 311 69112