Aivovammapoliklinikka

Teemme aivovammapoliklinikalla traumaattisten aivovammojen diagnostisia määrityksiä sekä aivovammapotilaiden työ- ja toimintakyvyn arvioita. Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Taysissa laajaan aivovammatutkimukseen sisältyy:

  • Potilaan ja läheisen täyttämä esitietolomake esimerkiksi koulutus- ja työhistoriasta ja tämänhetkisistä oireista
  • Neurologin haastattelu ja tutkimus
  • Sosiaalisen tilanteen kartoitus
  • Neuropsykologin tutkimus
  • Pään 3T MRI-tutkimus
  • Tarvittaessa esimerkiksi fysio-, toiminta- tai puheterapeutin arvio

Tutkimusten perusteella laadimme hoito- ja kuntoutussuunnitelman, johon voi sisältyä:

  • Oireenmukainen lääkehoito
  • Lääkinnällinen kuntoutus kuten neuropsykologinen ohjaus ja kuntoutus tai fysioterapia
  • Ammatillinen kuntoutus kuten työkokeilu
  • Henkilökohtainen opintosuunnitelma tai uudelleenkoulutus

Erityisesti nuorille ja työikäisille aivovammapotilaille järjestämme tarpeen mukaan seurantaa yhteistyössä esimerkiksi koulun tai työterveyshuollon kanssa.

Suuri osa työikäisten aivovammoista syntyy liikenne- ja työtapaturmissa, jolloin kuntoutuksen kustannusvastuu on vakuutus- tai työeläkeyhtiöillä. Vaikeavammaisten kuntoutuksesta ja nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa myös Kela.

Kuntoutusohjaaja koordinoi aivovammapoliklinikan toimintaa ja antaa neuvontaa kuntoutusjärjestelmään liittyvissä asioissa.

Aivovammapoliklinikka järjestää 3 – 4 kertaa vuodessa ensitietopäivän aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen sekä järjestää myös omaa kuntoutustoimintaa, esimerkiksi neuropsykologin ohjauskäyntejä.

Henkilökunta

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat neurologi, kuntoutusohjaaja, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa pyydämme muiden erikoisalojen konsultaatioita ja erityistyöntekijöiden, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai puheterapeutti, arvioita.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Kaisa Kukkohovi
Kuntoutusohjaaja Jani Touronen