Kipupoliklinikka

Kartoitamme kipupoliklinikalla kroonisen kivun hoitomahdollisuuksia monialaisesta ja -ammatillisesta näkökulmasta. Hermoperäisen kivun osalta teemme tarvittaessa myös diagnostisia selvityksiä. Potilaat tulevat kipupoliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Kaikille uusille potilaille lähetämme esitietolomakkeen. Potilas täyttää lomakkeen kotona ja antaa ensikäynnin yhteydessä lääkärille. Pyydämme muun muassa kuvaamaan kivun sijaintia piirroksen avulla sekä arvioimaan kivun voimakkuutta ja aikaisemmin kokeiltujen hoitojen vaikutuksia.

Poliklinikalla lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Lääkäri tekee potilaalle tutkimus- ja lääkehoitosuunnitelman, jonka toteutuksesta ja seurannasta vastaa hoitaja. Potilas saa hoitajan yhteystiedot ja on säännöllisesti yhteydessä hoitajaan. Ongelmatilanteissa hoitaja voi varata soittoajan tai vastaanottoajan lääkärille.

Tilat ja henkilökunta

Taysin kipupoliklinikan moniammatilliseen työryhmään kuuluvat neurologin ja sairaanhoitajan lisäksi sosiaalityöntekijä, psykiatri, fysiatri, fysioterapeutti, anestesialääkäri, neurokirurgi, suu- ja hammaslääketieteen erikoislääkäri sekä kuntoutuslääkäri.

Syöpäkivun hoito on keskitetty palliatiivisen hoidon yksikköön.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Petteri Maunu
Toimisto 03 311 66664