Tietoa neurologian poliklinikan työryhmistä

ALS

ALS-potilaita hoitaa moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluu neurologin ja sairaanhoitajan lisäksi tarvittaessa sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti sekä kuntoutusohjaaja.

Epilepsia

Epilepsiapotilaiden hoidosta vastaava lääkäri on apulaisylilääkäri Sirpa Rainesalo. Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien potilaiden hoito on keskitetty epilepsiapoliklinikalle.

Harvinaiset neurologiset sairaudet

Harvinaisia neurologisia sairauksia hoidetaan harnes-poliklinikalla, jonka toiminnasta vastaa osastonylilääkäri Aki Hietaharju. Poliklinikalla on käytössä neurologian poliklinikan erityistyöntekijöiden eli fysioterapeutin, toimintaterapeutin, neuropsykologin, kuntoutusohjaajan ja sosiaalityöntekijän palvelut.

MS-tauti

Ms-potilaiden hoito Taysissa on keskitetty MS-poliklinikalle. MS-poliklinikan toiminnasta vastaavat professori Irina Elovaara ja neurologian erikoislääkäri Maritta Ukkonen sekä MS-hoitajat. Ms-potilaan hoitoon osallistuvat usein fysioterapeutti ja tarpeen mukaan neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti ja puheterapeutti. Teemme tiivistä yhteistyötä myös urologian ja psykiatrian poliklinikan kanssa.

Neurologiset unihäiriöt

Neurologian poliklinikalla toimii neurologisiin unihäiriöihin perehtynyt neurologi ja unihoitaja. Lisäksi kuukausittain kokoontuu unihäiriöiden hoitoon erikoistunut työryhmä, jossa on edustettuna neurologi, keuhkolääkäri, psykiatri, kliininen neurofysiologi ja erikoishammaslääkäri.