Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme 13–17 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä kuntien kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti.

Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Hoito käynnistyy tutkimus- ja akuuttityöryhmässä ja jatkuu joko Taysin nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai peruskunnassa.

Yksikössä hoidetaan nuoria, joilla voi olla mm. seuraavia oireita tai tilanteita:

  • Pitkään jatkunut tai vaikea-asteinen masentuneisuus tai itsetuhoisuus
  • Ahdistuneisuus
  • Syömishäiriö
  • Toiminnan ohjaamisen ja sosiaalisen ympäristön hahmottamisen vaikeudet
  • Todellisen ja kuvitellun erottamisen vaikeus
  • Mielenterveydenhäiriöön liittyvä päihdekäyttö tai aggressiivinen käytös
  • Vakavat traumakokemukset tai rikoksen uhriksi joutumiseen liittyvät oireet.

Tutkimusjakso

Tutkimus- ja akuuttityöryhmä vastaa nuorisopsykiatrian vastuualueelle otettavien uusien potilaiden tutkimusjaksoista ja ohjaa tutkimusjakson jälkeen hoitoa tarvitsevat nuoret oikeaan hoitopaikkaan Taysissa tai muualla.

Tutkimusvaiheessa arvioidaan nuoren oireita ja toimintakykyä kotona ja muissa ympäristöissä. Tutkimusvaiheessa tavataan useimmiten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. Hoidosta sovitaan tutkimusjakson jälkeen yhdessä nuoren ja lähiverkoston kanssa. Jos hoito ei nuoren vaikean tilanteen takia voi toteutua poliklinikalla, voidaan hoito tilapäisesti toteuttaa sairaanhoitajatyöparin käynneillä kotona.

Hoito

Nuorisopsykiatrisen tutkimuksen jälkeen nuori voidaan ohjata hoitoon oman kunnan nuorisopsykiatriseen työryhmään, terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon, yksityissektorille Kelan tukitoimin tai sosiaalitoimen palveluihin.

Vaikeimmista häiriöistä kärsivät nuoret jäävät hoitoon Taysin nuorisopsykiatrian klinikkaan, samoin ne, joille ei voida osoittaa jatkohoitoa peruskunnassa. Tavallisimmat hoitomuodot ovat yksilö-, perhe- ja ryhmäterapia. Hoidon aikana tehdään yhteistyötä kotikunnan palveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Osastonhoitaja Riitta Oksa