Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Olemme muuttaneet Tays Keskussairaalan L-rakennukseen uuteen lasten ja nuorten sairaalaan 4.10.2019.

Tutkimme ja hoidamme 13–17 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä kuntien kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti.

Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Hoito käynnistyy tutkimus- ja akuuttityöryhmässä ja jatkuu joko Taysin nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai peruskunnassa.

Yksikössä hoidetaan nuoria, joilla voi olla mm. seuraavia oireita tai tilanteita:

 • Pitkään jatkunut tai vaikea-asteinen masentuneisuus tai itsetuhoisuus
 • Ahdistuneisuus
 • Syömishäiriö
 • Toiminnan ohjaamisen ja sosiaalisen ympäristön hahmottamisen vaikeudet
 • Todellisen ja kuvitellun erottamisen vaikeus
 • Mielenterveydenhäiriöön liittyvä päihdekäyttö tai aggressiivinen käytös
 • Vakavat traumakokemukset tai rikoksen uhriksi joutumiseen liittyvät oireet.

Tulo-ohjeet

 • Omalla autolla saapuessa kätevintä on saapua pysäköintihallin kautta. Hallista on hissiyhteys lasten ja nuorten sairaalaan. Pysäköintihallin osoite on Kuntokatu 2, Tampere. Hallin kautta onnistuu myös saatto- ja jättöliikenne.
 • Julkisilla kulkuneuvoilla tultaessa sisäänkäynti on Taysin uuden pääaulan kautta. Pääsisäänkäynnin osoite on Elämänaukio 2. Aukio on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle. Pääaula on avoinna kello 6–22. Oven ollessa suljettu soita ovikelloa.
 • Huom! Ei ilmoittautumista itseilmoittautumisautomaateilla.

Tutkimusjakso

Tutkimus- ja akuuttityöryhmä vastaa nuorisopsykiatrian vastuualueelle otettavien uusien potilaiden tutkimusjaksoista ja ohjaa tutkimusjakson jälkeen hoitoa tarvitsevat nuoret oikeaan hoitopaikkaan Taysissa tai muualla.

Tutkimusvaiheessa arvioidaan nuoren oireita ja toimintakykyä kotona ja muissa ympäristöissä. Tutkimusvaiheessa tavataan useimmiten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. Hoidosta sovitaan tutkimusjakson jälkeen yhdessä nuoren ja lähiverkoston kanssa. Jos hoito ei nuoren vaikean tilanteen takia voi toteutua poliklinikalla, voidaan hoito tilapäisesti toteuttaa sairaanhoitajatyöparin käynneillä kotona.

Hoito

Nuorisopsykiatrisen tutkimuksen jälkeen nuori voidaan ohjata hoitoon oman kunnan nuorisopsykiatriseen työryhmään, terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon, yksityissektorille Kelan tukitoimin tai sosiaalitoimen palveluihin.

Vaikeimmista häiriöistä kärsivät nuoret jäävät hoitoon Taysin nuorisopsykiatrian klinikkaan, samoin ne, joille ei voida osoittaa jatkohoitoa peruskunnassa. Tavallisimmat hoitomuodot ovat yksilö-, perhe- ja ryhmäterapia. Hoidon aikana tehdään yhteistyötä kotikunnan palveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti.

Kriisityöryhmä

Tiedustelut

03 311 65790  (osastonsihteeri)

Osastonhoitaja Riitta Oksa

Työmuodot

 1. Ohjanta: kriisityöryhmään tullaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle suunnatun lääkärin lähetteen kautta.

 2. Työmuodot: alkuarviointi ennen kriisijakson aloitusta. Kriisijakso on tavoitteellinen interventio ja sen pituus on kuusi käyntiä, joista kotikäynti on osa kriisihoitojaksoa. Kriisihoitojakso sisältää uusien toimintamallien harjoittelua myös käyntien ulkopuolella ja edellyttää yhteistyötä vanhempien tai sijoituspaikan kanssa.

Nuorisopsykiatrian kriisityön malli

Nuorisopsykiatrian kriisityön malli

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Osastonhoitaja Riitta Oksa