Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme 13–17 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä kuntien kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti.

Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä.  Hoito käynnistyy poliklinikalla tutkimuksilla tai hoidolla poliklinikan akuutti-, hoito- tai kriisityöryhmässä.

Yksikössä hoidetaan nuoria, joilla voi olla mm. seuraavia oireita tai tilanteita:

  • Pitkään jatkunut tai vaikea-asteinen masentuneisuus tai itsetuhoisuus
  • Ahdistuneisuus
  • Syömishäiriö
  • Toiminnan ohjaamisen ja sosiaalisen ympäristön hahmottamisen vaikeudet
  • Todellisen ja kuvitellun erottamisen vaikeus
  • Mielenterveydenhäiriöön liittyvä päihdekäyttö tai aggressiivinen käytös
  • Vakavat traumakokemukset tai rikoksen uhriksi joutumiseen liittyvät oireet.

Tulo-ohjeet

  • Omalla autolla saapuessa kätevintä on saapua pysäköintihallin kautta. Hallista on hissiyhteys lasten ja nuorten sairaalaan. Pysäköintihallin osoite on Kuntokatu 2, Tampere. Hallin kautta onnistuu myös saatto- ja jättöliikenne.
  • Julkisilla kulkuneuvoilla tultaessa sisäänkäynti on Taysin uuden pääaulan kautta. Pääsisäänkäynnin osoite on Elämänaukio 2. Aukio on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle. Pääaula on avoinna kello 6–22. Oven ollessa suljettu soita ovikelloa.

Tutkimus ja hoito

Tutkimusvaiheessa arvioidaan nuoren oireita ja toimintakykyä kotona ja muissa ympäristöissä. Tutkimusvaiheessa tavataan useimmiten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. Hoidosta sovitaan tutkimusjakson jälkeen yhdessä nuoren ja lähiverkoston kanssa. Jos hoito ei nuoren vaikean tilanteen takia voi toteutua poliklinikalla, voidaan hoito tilapäisesti toteuttaa sairaanhoitajatyöparin käynneillä kotona.

Hoito

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla toimii kaksi akuuttihoidon ryhmää, pidempää hoitoa antava hoitotyöryhmä ja kriisityöryhmä. Kriisityöryhmään tullaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle suunnatun lääkärin lähetteen kautta. Kriisijakso on tavoitteellinen interventio ja sen pituus on noin kuusi käyntiä. Kriisihoitojakso sisältää uusien toimintamallien harjoittelua myös käyntien ulkopuolella ja edellyttää yhteistyötä vanhempien tai sijoituspaikan kanssa.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka vastaa nuorisopsykiatrian vastuualueelle otettavien uusien nuorten tutkimuksesta ja hoidosta. Tutkimusten jälkeen nuoret ohjataan oikeaan hoitopaikkaan Taysissa tai muualla. Poliklinikalla on mahdollisuus myös fysioterapeutin ja toimintaterapeutin palveluihin.

Tutkimusvaiheessa arvioidaan nuoren oireita ja toimintakykyä kotona ja muissa ympäristöissä. Tutkimusvaiheessa tavataan useimmiten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. Hoidosta sovitaan tutkimusjakson jälkeen yhdessä nuoren ja lähiverkoston kanssa. Jos hoito ei nuoren vaikean tilanteen takia voi toteutua poliklinikalla, voidaan hoito tilapäisesti toteuttaa sairaanhoitajatyöparin käynneillä kotona.

Nuorisopsykiatrisen tutkimuksen jälkeen nuori voidaan ohjata hoitoon oman kunnan nuorisopsykiatriseen työryhmään, terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon, yksityissektorille Kelan tukitoimin tai sosiaalitoimen palveluihin.

Vaikeimmista häiriöistä kärsivät nuoret jäävät hoitoon Taysin nuorisopsykiatrian klinikkaan, samoin ne, joille ei voida osoittaa jatkohoitoa peruskunnassa. Tavallisimmat hoitomuodot ovat yksilö-, perhe- ja ryhmäterapia. Hoidon aikana tehdään yhteistyötä kotikunnan palveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti.

Poliklinikan esittelyvideo

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Timo Holttinen
Osastonhoitaja Riikka Hynynen
03 311 65790  (osastonsihteeri)