Nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikkö

Tarjoamme tehostettua päiväpsykiatrista avohoitoa 13–17 -vuotiaille nuorille, joilla on vaikeutuvia masennus- tai ahdistusoireita, todellisuudentajua vääristäviä oireita tai syömishäiriöoireita.

Nuori tulee tehostetun avohoidon yksikköön hoitoon silloin, kun oireet vaativat polikliinistä hoitoa tiiviimpää hoitokontaktia. Potilaat tulevat hoitoon Taysin nuorisopsykiatrian vastuualueen muista yksiköistä tai kuntien nuorisopsykiatrisista yksiköistä.

Potilaat ovat yksikössä hoidossa kahden viikon aikana neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin kello 8.30–15.

Tehostetun avohoidon yksikön hoitopäivä koostuu omahoitajakeskusteluista ja toiminnallisista ryhmistä. Jokaiselle nuorelle sovitaan selkeä päiväohjelma. Yksikössä nuoret ja hoitajat syövät yhdessä.

Yksikön toiminta-ajatus on yksilö-, perhe- ja verkostokeskeinen. Työskentelemme yhdessä nuorten vanhempien sekä heidän sosiaalisten verkostojensa kanssa. Yhteistyösuhteessa nuoren kanssa keskitytään oireiden hallintaan kognitiivisen käyttäytymisterapian ja interpersoonallisen terapian sovellettujen menetelmien kautta.

Ryhmätoiminnalla autetaan nuorta oireiden hallintaan, annetaan tietoa häiriöistä ja yksikössä käytössä olevalla perheruokailulla tuetaan syömishäiriöisen nuoren perheen ruokailujen sujuvuutta arjessa.

Tilat ja henkilökunta

Yksikössä on kuusi potilaspaikkaa ja neljä hoitajaa. Fysioterapeutti on paikalla kerran viikossa ja lääkäri torstaisin ja perjantaisin.

Tilat ovat yksikössä kodinomaiset, ja siellä on mahdollisuus yhteisten tilojen lisäksi oleskella myös yksin tai yhdessä hoitajan kanssa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Osastonhoitaja Riitta Oksa