Nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksiköt

Tarjoamme tehostettua päiväpsykiatrista avohoitoa 13–17 -vuotiaille nuorille, joilla on vaikeutuvia masennus- tai ahdistusoireita, todellisuudentajua vääristäviä oireita tai syömishäiriöoireita.

Nuori tulee tehostetun avohoidon yksikköön 1 kahden viikon hoitojaksolle silloin, kun oireet vaativat polikliinistä hoitoa tiiviimpää hoitokontaktia. Toinen tehostetun avohoidon yksikkö tarjoaa 4–6 viikon hoitojaksoja nuorille, joilla on myös koulunkäyntivaikeuksia. Toimintaan kuuluu sairaalakouluyhteistyö. Potilaat tulevat hoitoon Taysin nuorisopsykiatrian vastuualueen muista yksiköistä tai kuntien nuorisopsykiatrisista yksiköistä.

Potilaat ovat akuutimmassa yksikössä hoidossa kahden viikon aikana neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin kello 8.30–15. Toisessa yksikössä nuoret ovat hoidossa joka arkipäivä kello 8.30–15.

Tehostettujen avohoidon yksiköiden hoitopäivät koostuvat omahoitajakeskusteluista ja toiminnallisista ryhmistä. Jokaiselle nuorelle sovitaan selkeä päiväohjelma. Yksikössä nuoret ja hoitajat syövät yhdessä.

Yksikön toiminta-ajatus on yksilö-, perhe- ja verkostokeskeinen. Työskentelemme yhdessä nuorten vanhempien sekä heidän sosiaalisten verkostojensa kanssa. Yhteistyösuhteessa nuoren kanssa keskitytään oireiden hallintaan kognitiivisen käyttäytymisterapian ja interpersoonallisen terapian sovellettujen menetelmien kautta.

Ryhmätoiminnalla autetaan nuorta oireiden hallintaan, annetaan tietoa häiriöistä ja yksikössä käytössä olevalla perheruokailulla tuetaan syömishäiriöisen nuoren perheen ruokailujen sujuvuutta arjessa.

Tilat ja henkilökunta

Akuutimmassa yksikössä on kuusi potilaspaikkaa ja neljä hoitajaa. Pidempiaikaista hoitoa tarjoavassa yksikössä on kuusi hoitopaikkaa ja kolme hoitajaa. Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ovat paikalla kerran viikossa, lääkäri torstaisin ja perjantaisin.

Tilat ovat yksikössä kodinomaiset, ja siellä on mahdollisuus yhteisten tilojen lisäksi oleskella myös yksin tai yhdessä hoitajan kanssa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Osastonhoitaja Riitta Oksa