Päiväsairaala 1 (PSA1 Intensiivi)

Päiväsairaala 1 toimii Pitkäniemen sairaalan osastohoidon jatkohoitona soveltuville mielialahäiriöpotilaille. Yksikössä toteutetaan jälkipolikliinisia intensiivihoitojaksoja.

Päiväsairaala 1:n intensiivijakson rakenne on kaikille potilaille sama neljän viikon ja noin kahdeksan käyntikerran hoitojakso, johon sisältyy viikoittain kaksi ryhmäkäyntiä ja yhdestä kahteen yksilötapaamista. Yksilö- ja ryhmäkäynnit pyritään ajoittamaan samalle päivälle. Intensiivijakson sisältö on suunniteltu masennus- ja ahdistuneisuuspotilaille, joilla voi lisäksi olla monihäiriöisyyttä, kuten tunnesäätelyn ja elämänhallinnan vaikeuksia. Hoidossa hyödynnetään sovellettuna kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja toiminnallisuutta. Ryhmähoito toteutetaan korkeintaan kuuden potilaan suljetussa pienryhmässä. Hoito on potilaalle maksutonta.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Katri Nikander
Osastonhoitaja Tarja Karonen