Päiväsairaala 3 (PSA3)

Päiväsairaala 3 on yhteisö- ja ryhmähoitoon sekä ryhmäkuntoutukseen painottuva avohoitoyksikkö. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat psykoosipotilaat, mukaan lukien 18 - 29 vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vakava mielenterveyden häiriö. Hoitoaika on noin kuusi viikkoa.

Ennen hoitojaksosta sopimista potilas kutsutaan tutustumiskäynnille, jolla esitellään Päiväsairaalan toimintaa, tarkistetaan yhdessä hoidon sisältöä ja käytäntöjä sekä sovitaan hoitojakson alkamispäivä. Päiväsairaalaan tarvitaan aina kirjallinen lähete, lähettävä työntekijä voi lisäksi neuvotella puhelimitse hoidon sopivuudesta.

Hoitojakson alkupuolella laaditaan hoitosuunnitelma, asetetaan hoidolle tavoitteet ja sovitaan hoitoaika. Hoitojakson tavoitteena on lievittää potilaan oireita, ennaltaehkäistä vakavien oireiden uusiutumista sekä parantaa potilaan psykososiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua. Jakson lopulla päivitetään jatkohoitosuunnitelma.

Yhteisöhoitopäiviä on 2-3 / viikko. Hoitojakson aikana on lisäksi tarjolla yksilö- ja verkostotapaamisia, jotka toteutuvat yhteisöhoidon välipäivinä. Päiväsairaalan yhteisöhoitopäivä on klo 9–14, hoitoneuvotteluita ja perhetapaamisia järjestetään klo 8.15-15.30.  Iltaisin ja viikonloppuisin ei ole hoitoa eikä erillistä päivystystä.

Ryhmät

 • Elämäntaitoryhmässä on tavoitteena lisätä itsetuntemusta ja löytää uusia tapoja toimia elämän eri ongelmatilanteissa.
 • Inforyhmässä sosiaalityöntekijä kertoo mm. etuuksista, kuntoutuspalveluista ja arjen tukipalveluista. Ryhmässä vierailee myös kokemusasiantuntija luennoimassa.
 • Kognitiivisten taitojen ryhmässä saadaan tietoa mm. tarkkaavuuden, muistin ja toiminnanohjauksen taidoista, tehdään harjoituksia ja keskustellaan toimivista strategioista näiden toimintojen tukemiseksi arjessa.
 • Kulttuuritoimintaryhmässä tutustutaan kulttuurin eri ulottuvuuksiin. Ryhmässä menetelminä käytetään musiikkia ja kirjoittamista sekä mahdollisuuksien mukaan vieraillaan museoissa ja taidenäyttelyissä.
 • Kuntoutuksen inforyhmässä käyvät kolmannen sektorin toiminnalliset kuntoutusyksiköt kertomassa omasta toiminnastaan
 • Luovassa ryhmässä mahdollistetaan taideterapeuttinen työskentely vaihtuvin teemoin.
 • Metsämieliryhmässä hyödynnetään lähiluontoa hyvinvointitaitojen vahvistajana
 • Rentoutusryhmässä tavoitellaan rentoutumisen tuomia positiivisia kokemuksia ja mielihyväntunteita sekä rentoutumisen opettelemista itsehoitomenetelmänä.
 • Taitovalmennusryhmässä opetellaan itsehavainnointia, tunteidensäätelykeinoja, ihmissuhdetaitoja ja kriisistä selviytymisen keinoja. Pääpaino on harjoituksilla, joita tehdään sekä ryhmässä että itsenäisesti hoitojakson aikana.
 • Toiminnallisessa ryhmässä mm. pelataan, tehdään erilaisia luovia toimintoja, ulkoillaan ja katsotaan dokumentteja tai elokuvia
 • Yhteisöryhmässä voi kertoa omasta voinnistaan ja kokemuksistaan hoitojakson aikana.

Maksut

Hoitopäivämaksu 22,80€ sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Lasku hoitopäivistä lähetetään potilaalle kotiin. Päiväsairaalamaksut kerryttävät kunnallista asiakasmaksukattoa.

Päiväsairaalahoidon aikana potilas huolehtii itse lääkkeistään ja maksaa itse matkansa sekä lääkärinlausunto- ja todistuspalkkiot.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Anja Heino
Osastonhoitaja Marja Nordling