Päiväsairaala 3

Tarjoamme tehostettua psykiatrista avohoitoa 18–29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on vakava mielenterveyden häiriö. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat psykoosipotilaat. Hoitoaika on noin kuusi viikkoa.

Päiväsairaala 3 on yhteisö- ja ryhmähoitoon painottuva hoitoyksikkö. Hoitojakson aikana potilaille tarjotaan lisäksi yksilötapaamisia, perhetapaamisia sekä psykiatrista kuntoutusta. Päiväsairaalaan tarvitaan aina kirjallinen lähete, lähettävä työntekijä voi lisäksi neuvotella puhelimitse hoidon sopivuudesta.

Ennen hoitojaksosta sopimista potilas kutsutaan tutustumiskäynnille, jolla esitellään Päiväsairaalan toimintaa, tarkistetaan yhdessä hoidon sisältöä ja käytäntöjä sekä sovitaan hoitojakson alkamispäivä. Käynnillä on Päiväsairaalasta mukana pääsääntöisesti psykiatrinen sairaanhoitaja, tiimin työpari sekä mahdollisesti opiskelija.

Hoitojaksolle tultaessa laaditaan hoitosuunnitelma ja asetetaan hoidolle tavoitteet ja sovitaan hoitoaika. Hoitojakson tavoitteena on päivittää potilaan ongelmien määrittelyä, lievittää potilaan oireita, ennaltaehkäistä vakavien oireiden uusiutumista sekä parantaa potilaan psykososiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua. Jakson lopulla päivitetään jatkohoitosuunnitelma.

Päiväsairaalapäivä on klo 9–14, hoitoneuvotteluita ja perhetapaamisia järjestetään klo 8.15-16.  Iltaisin ja viikonloppuisin ei ole hoitoa eikä erillistä päivystystä.

Ryhmät

Elämäntaitoryhmässä on tavoitteena lisätä itsetuntemusta ja löytää uusia tapoja toimia elämän eri ongelmatilanteissa.

Kognitiivisten taitojen ryhmässä saadaan tietoa mm. tarkkaavuuden, muistin ja toiminnanohjauksen taidoista, tehdään harjoituksia ja keskustellaan toimivista strategioista näiden toimintojen tukemiseksi arjessa.

Kulttuuritoimintaryhmässä tutustutaan kulttuurin eri ulottuvuuksiin. Ryhmässä menetelminä käytetään musiikkia ja kirjoittamista sekä mahdollisuuksien mukaan vieraillaan museoissa ja taidenäyttelyissä.

Kuntoutuksen inforyhmässä käy toiminnallisia kuntoutusyksiköitä esittelemässä omaa toimintaansa.

Luovassa ryhmässä mahdollistetaan taideterapeuttinen työskentely vaihtuvin teemoin.

Metsämieliryhmässä hyödynnetään lähiluontoa hyvinvointitaitojen vahvistajana.

Rentoutusryhmässä tavoitellaan rentoutumisen tuomia positiivisia kokemuksia ja mielihyväntunteita sekä opetellaan rentoutumista itsehoitomenetelmänä.

Taitovalmennusryhmässä opetellaan itsehavainnointia, tunteidensäätelykeinoja, ihmissuhdetaitoja ja kriisistä selviytymisen keinoja. Pääpaino on harjoituksilla, joita tehdään sekä ryhmässä että itsenäisesti hoitojakson aikana.

Toiminnallisessa ryhmässä tehdään mm. vierailukäyntejä, pelataan, erilaisia luovia toimintoja, ulkoillaan ja katsotaan dokumentteja tai elokuvia.

Yhteisöryhmässä voi kertoa omasta voinnistaan ja kokemuksistaan hoitojakson aikana.

Maksut

Hoitopäivämaksu sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Lasku hoitopäivistä lähetetään potilaalle kotiin. Päiväsairaalamaksut kerryttävät kunnallista asiakasmaksukattoa.

Päiväsairaalahoidon aikana potilas huolehtii itse lääkkeistään ja maksaa itse matkansa sekä lääkärinlausunto- ja todistuspalkkiot.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Anja Heino
Osastonhoitaja Marja Nordling