Päiväsairaala 3

Tarjoamme tehostettua psykiatrista avohoitoa 18–29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on vakava mielenterveyden häiriö. Erityisenä kohderyhmänä ovat ensipsykoosipotilaat. Hoitoaika on noin kuusi viikkoa.

Päiväsairaala 3 on yhteisö- ja ryhmähoitoon painottuva hoitoyksikkö. Hoitojakson aikana potilaille tarjotaan lisäksi yksilötapaamisia, perhetapaamisia sekä psykiatrista kuntoutusta. Päiväsairaalaan tarvitaan kirjallinen lähete, lähettävä työntekijä voi lisäksi neuvotella puhelimitse hoidon sopivuudesta.

Arviointikäynnillä esitellään Päiväsairaalan toimintaa, tarkistetaan yhdessä hoidon sisältöä ja käytäntöjä sekä sovitaan hoitojakson alkamispäivä. Käynnillä on Päiväsairaalasta mukana pääsääntöisesti psykiatrinen sairaanhoitaja, tiimin työpari sekä mahdollisesti opiskelija.

Hoitojaksolla laaditaan hoitosuunnitelma ja asetetaan hoidolle tavoitteet ja sovitaan hoitoaika. Hoitojakson tavoitteena on poistaa tai lievittää potilaan oireita, ennaltaehkäistä uusia psykoosijaksoja tai muiden vakavien oireiden uusiutumista sekä parantaa potilaan psykososiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua.

Päiväsairaalapäivä on klo 9–14, hoitoneuvotteluita ja perhetapaamisia järjestetään klo 8.15-16.  Iltaisin ja viikonloppuisin ei ole hoitoa eikä erillistä päivystystä.

Ryhmät

Elämäntaitoryhmässä on tavoitteena lisätä itsetuntemusta ja löytää uusia tapoja toimia elämän eri ongelmatilanteissa.

Taitovalmennusryhmässä opetellaan itsehavainnointia, tunteidensäätelykeinoja, ihmissuhdetaitoja ja kriisistä selviytymisen keinoja. Pääpaino on harjoituksilla, joita tehdään sekä ryhmässä että itsenäisesti hoitojakson aikana.

Kirjoittajaryhmässä on mahdollisuus kirjoittamisen kautta ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan.

Metsämieliryhmässä hyödynnetään lähiluontoa hyvinvointitaitojen vahvistajana.

Yhteisöryhmässä voi kertoa omasta voinnistaan ja kokemuksistaan hoitojakson aikana.

Rentoutusryhmässä tavoitellaan rentoutumisen tuomia positiivisia kokemuksia ja mielihyväntunteita sekä opetellaan rentoutumista itsehoitomenetelmänä.

Musiikin kuuntelun ryhmässä kuunnellaan erilaisiin teemoihin liittyvää musiikkia ja pohditaan musiikin vaikutusta mm. tunteisiin, muistoihin ja vireystilaan.

Toiminnallisessa ryhmässä tehdään mm. vierailukäyntejä, pelataan, erilaisia luovia toimintoja, ulkoillaan ja katsotaan dokumentteja tai elokuvia.

Kuntoutuksen inforyhmässä käy toiminnallisia kuntoutusyksiköitä esittelemässä omaa toimintaansa.

Maksut

Hoitopäivämaksu sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Lasku hoitopäivistä lähetetään potilaalle kotiin. Päiväsairaalamaksut kerryttävät kunnallista asiakasmaksukattoa.

Päiväsairaalahoidon aikana potilas huolehtii itse lääkkeistään ja maksaa itse matkansa sekä lääkärinlausunto- ja todistuspalkkiot.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Anja Heino

Osastonhoitaja Marja Nordling