Pakolaispsykiatrian poliklinikka (PPPL)

Poliklinikka on pakolaistaustaisille maahanmuuttajille tarkoitettu psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikkö Tampereella. Tarjoamme diagnostista arviointia ja hoitoa äskettäin maahan muuttaneille oleskeluluvan saaneille aikuisille.

Potilailla on esimerkiksi vaikeita traumakokemuksia ja erikoissairaanhoitoa edellyttäviä psyykkisiä oireita ja häiriöitä. Hoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Kliinisen työn lisäksi järjestämme työnohjausta ja koulutusta pakolaisten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille ja tulkeille.

Poliklinikalla on moniammatillinen työryhmä ja hoidosta vastaa psykiatrian erikoislääkäri. Potilaan kanssa tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon voi kuulua tapaamisia sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, psykologin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Tapio Halla
Osastonhoitaja Eija Alanen

Alla olevista potilasohjelinkeistä löytyvät ohjeet eri kielillä: