Palliatiivinen yksikkö

Taysin palliatiivisessa yksikössä hoidamme potilaita, joiden sairaus ei ole parannettavissa, mutta jotka tarvitsevat aktiivista hoitoa oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun ylläpitämiseksi. Hoitomuotoja ovat muun muassa erilaiset oireita helpottavat toimenpiteet, psykososiaalinen tuki sekä lääke- ja sädehoito.

Palliatiivista hoitoa tarvitsevat paitsi parantumatonta syöpää sairastavat, myös muista pitkälle edenneistä sairauksista kärsivät potilaat. Palliatiivinen hoito saattaa kestää jopa vuosia, kun taas saattohoito ajoittuu oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisille elinviikoille.

Hoidon eteneminen

Potilaat tulevat palliatiiviseen yksikköön syöpätautien poliklinikan tai vuodeosastojen ohjaamina sekä lääkärin lähetteellä Taysin muista yksiköistä, terveyskeskuksista tai alueen muista sairaaloista.

Palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa myös rinnakkain tautiin kohdistuvan hoidon, kuten syövän lääkehoitojen, kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme parantumattoman sairauden hoitoa kokonaisvaltaisesti ja oirelähtöisesti. Tarvittaessa teemme saattohoidon suunnitelman.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien kotihoidon, terveyskeskussairaaloiden ja Pirkanmaan hoitokodin kanssa. Lähetämme hoito-ohjeistuksen jatkohoitopaikkoihin ja toimimme konsultoivana tahona ongelmatilanteissa.

Yksikön tilat ja toiminta

Poliklinikan tilat ovat väljät ja valoisat. Yksikössä on kolme vastaanottohuonetta, toimenpidehuone sekä viisi vuodepaikkaa päiväaikaiseen käyttöön.

Toimintamme on polikliinistä, joten omia sairaansijoja yksikössä ei ole. Jos potilas tarvitsee vuodeosastohoitoa, tukeudumme tilanteesta riippuen terveyskeskussairaaloihin, Pirkanmaan hoitokotiin tai syövänhoidon vuodeosastoihin.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Juho Lehto
Osastonhoitaja Merja Kaikkonen