Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia kehityksessä, käyttäytymisessä tai tunne-elämässä. Hoidamme myös perheitä, joiden vuorovaikutussuhteissa on vaikeita ongelmia. Lisäksi teemme yhteistyötä perheen kanssa, kun pientä lasta hoidetaan lastentautien yksikössä vaikean somaattisen sairauden vuoksi.

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä on kolme moniammatillisesti toimivaa työryhmää: pikkulapsipsykiatrian työryhmä (0–3 -vuotiaat), leikki-ikäisten työryhmä (4–6 -vuotiaat) ja perheosasto.

Yksikköömme tullaan hoitoon lääkärin lähetteellä. Lähetteitä tulee neuvoloista, terveyskeskuksista, perheneuvoloista, aikuisten mielenterveyspalveluista ja sosiaalitoimesta sekä Taysin muista yksiköistä. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan yleensä käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeuksien, kehityksellisten haasteiden ja vanhemmuudessa tai perheen vuorovaikutuksessa esiintyvien vaikeiden ongelmien vuoksi.

Työryhmässämme on mahdollista tukea ennakoivasti vanhemman ja lapsen kyllin hyvän vuorovaikutussuhteen rakentumista, ja näissä asioissa hoitoon voi hakeutua jo raskausaikana. Lähetteen tultua kutsumme lapsen ja perheen ensikäynnille. Ensikäynnit pidämme usein verkostoneuvotteluina.

Hoito yksikössä

Avohoidossa hoidamme vuosittain 170–200 lasta. Avohoitoa toteutamme sekä polikliinisinä että kotikäynteinä, tarvittaessa teemme myös päiväkoti-, esikoulu- tai koulukäyntejä. Avohoito kestää tavallisesti 6–18 kuukautta. Lisäksi meillä on lasten ja vanhempien hoidollisia ryhmiä: taitoryhmä vanhemmille, Ninja-ryhmät lapsille sekä pienten syömishäiriöisten lasten vanhempien ryhmä, jota toteuttamassa on työntekijöitä eri erikoisaloilta.

Perheosastolla hoitojaksot kestävät 1–2 viikkoa. Toteutamme hoitoa arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 10–14 ja perjantaisin kello 9.30–12. Hoidamme perheosastojaksoilla vuosittain 30–40 lasta vanhempiensa kanssa.

Jatkohoidosta neuvottelemme yhdessä vanhempien ja lapsen kotikunnan työntekijöiden kanssa. Jatkohoito voi toteutua kotikunnan perheneuvolassa, lastenneuvolan psykologin tai koulupsykologin vastaanotolla tai yksityisen terapeutin vastaanotolla. Jatkohoidon järjestämisessä ja perheen tukemisessa ovat keskeisiä myös lastensuojelun ja sosiaalitoimen ennaltaehkäisevän perhetyön kautta tulevat tukitoimet.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Suvi Luomala
Osastonhoitaja Pirjo Rantanen