Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia kehityksessä, käyttäytymisessä tai tunne-elämässä. Hoidamme myös perheitä, joiden vuorovaikutussuhteissa on vaikeita ongelmia. Lisäksi teemme yhteistyötä perheen kanssa, kun pientä lasta hoidetaan lastentautien yksikössä vaikean somaattisen sairauden vuoksi.

Yksikköömme tullaan hoitoon lääkärin lähetteellä. Lähetteitä tulee neuvoloista, terveyskeskuksista, perheneuvoloista, aikuisten mielenterveyspalveluista ja sosiaalitoimesta sekä Taysin muista lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköistä.

Tyypillisiä tilanteita ovat

  • Lapsen tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmat, kokonaiskehityksen vaikeudet ja sosiaalisten taitojen ongelmat.
  • Perheen vuorovaikutussuhteiden vaikeat ongelmat, kuten kiintymyssuhteen vaikeudet, vanhemmuuteen liittyvät ongelmat, perheenjäsenten psyykkiset tai somaattiset sairaudet, lapsen ja vanhemman väliset ongelmat tai vanhempien vaikeat parisuhdeongelmat.
  • Vanhemmuuden arviointi yhteistyössä perheen kotikunnan lastensuojelun kanssa.

Hoidon eteneminen

Avohoidossa hoidamme vuosittain 150–180 lasta. Avohoitoa toteutamme sekä polikliinisinä että kotikäynteinä, tarvittaessa teemme myös päiväkoti- tai koulukäyntejä. Avohoito kestää tavallisesti 6–18 kuukautta.

Perheosastolla hoitojaksot kestävät 1–3 viikkoa. Toteutamme hoitoa arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 10–14 ja perjantaisin kello 9.30–12. Hoidamme perheosastojaksoilla vuosittain 40 lasta vanhempiensa kanssa.

Jatkohoidosta neuvottelemme yhdessä lapsen kotikunnan kanssa. Jatkohoito voi toteutua kotikunnan perheneuvolassa, lastenneuvolan psykologin tai koulupsykologin vastaanotolla tai yksityisen terapeutin vastaanotolla.

Jatkohoidon järjestämisessä ja perheen tukemisessa ovat keskeisiä myös lastensuojelun ja sosiaalitoimen ennaltaehkäisevän perhetyön kautta tulevat tukitoimet.

Taitoryhmä vanhemmille

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä toimii dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuva taitoryhmä vanhemmille. Ryhmä kokoontuu tiistaisin kello 17–19. Ryhmään ohjautuu Taysin lastenpsykiatrialla hoidossa olevien lapsien vanhempia.

Tilat ja henkilökunta

Perheosastolla on oma odotusaula, yhteinen ruokailutila, kolme huonetta hoitojaksolla olevien perheiden käyttöön sekä kaksi neuvotteluhuonetta. Avotyössä käytämme paljon myös lastenpsykiatrian klinikan 1. kerroksen tapaamishuoneita. Tarvittaessa voimme varata käyttöön monitoimitilan, musiikkihuoneen tai biljardihuoneen.

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä työskentelee kolme lääkäriä, kolme psykologia, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä ja kymmenen sairaanhoitajaa.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Miia Kaartinen
Osastonhoitaja Marko Mäkelä