Persoonallisuushäiriöpoliklinikka

Hoidamme persoonallisuushäiriöpoliklinikalla aikuispotilaita, jotka kärsivät persoonallisuuden ongelmista, pääasiallisesti tunnesäätelyn epävakaudesta ja vuorovaikutusongelmista. Poliklinikan palveluihin tullaan lähetteellä.

Hoidon käynnistymistä edeltää arviointikäynti, jossa huomioidaan hoidon tarve, diagnoosi, kyky sitoutua hoitoon, perhetilanne ja muutoshalukkuus. Polikliiniset hoidot suunnitellaan yksilöllisesti.

Hoito voi koostua esimerkiksi ryhmätapaamisista, taitovalmennusryhmistä, yksilöterapiakäynneistä tai intensiivijaksosta, joka kestää neljä kuukautta, ja sitä seuraa tarvittaessa kahdeksan kuukauden polikliininen hoitojakso.

Polikliininen terapeuttinen intensiivijakso ja polikliininen hoitojakso

Intensiivijaksolle tullaan arviointihaastattelun kautta. Intensiivijakso kestää neljä kuukautta, ja sitä seuraa tarvittaessa kahdeksan kuukauden polikliininen hoitojakso.

Intensiivijakso (neljä kuukautta) toteutetaan neljänä päivänä viikossa, maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina kello 8.45–12. Hoitojakso sisältää useita terapeuttisia ryhmiä, taitovalmennusta, psykoedukaatiota, diagnostisia strukturoituja arvioita ja yksilöterapeuttisen hoidon. Intensiivijakson aikana harjoitellaan tunteiden säätelyä ja vuorovaikutusta, opetellaan kunnioittamaan itseä ja muita sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Polikliininen hoitojakso (kahdeksan kuukautta) koostuu joko yksilöterapeuttisista käynneistä tai määräaikaisesta ryhmästä. Hoitojakson tavoitteena on työstää omia hoidon aloittamiseen johtaneita erilaisia persoonallisuuden ongelmia, ensisijaisesti tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen ongelmia.

Pari- ja perhetapaamisia sekä verkostokokouksia järjestetään tarvittaessa.

Dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmat

Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) hoito-ohjelmat on tarkoitettu potilaille, joilla on epävakaa personallisuushäiriö. Hoito koostuu seuraavasti:

  • Varsinaista hoitojaksoa edeltävät "Tutustuminen epävakaaseen persoonallisuuteen" -ryhmän tapaamiset, joita on 3–5 kertaa.
  • Vanhemmuutta tukeva hoito-ohjelma (yksi vuosi) sisältää viikoittaiset taitovalmennus- ja yksilöterapiakäynnit.
  • Nuorten hoito-ohjelma (puolesta vuodesta vuoteen) sisältää viikoittaiset taitovalmennusryhmä- ja yksilöterapiakäynnit.

Muu polikliininen toiminta

Toteutamme myös määräaikaisia, tarkasti kohdistettuja ja tavoitteellisia polikliinisia hoitojaksoja:

  • Terapiahoitoon valmistavia käyntejä (noin viisi kertaa)
  • Intensiivijaksolle valmistavia käyntejä (noin viisi kertaa)

Lisäksi teemme konsultaatiokäyntejä ensisijaisesti Mielialahäiriöpoliklinikalle.

Jatkohoito ja kuntoutus

Hoidon päätyttyä asiakas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon tai kuntoutukseen.

Henkilökunta

Persoonallisuushäiriöpoliklinikalla työskentelee psykiatrian erikoislääkäri, osastonhoitaja, psykologi, kuusi sairaanhoitajaa sekä toimistosihteeri.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Ulla Roivainen
Osastonhoitaja Eija Alanen