Psykiatrinen kotiutustiimi

Psykiatrisen kotiutustiimin (KOTP) tehtävänä on Tays Pitkäniemen ja Sastamalan sairaaloista kotiutuvien psykoosipotilaiden ja päihdepotilaiden (psykoosisairaus) kotiuttamisen sujuvoittaminen ja avohoidon koordinoiminen. Psykiatrinen kotiutustiimi tarjoaa polikliinisia vastaanottokäyntejä ja / tai kotikäyntejä virka-aikana, kunnes avohoito vastaanottavassa yksikössä käynnistyy.

Työntekijät osallistuvat sairaaloissa hoitoneuvotteluihin ja moniammatillisiin hoidon suunnittelun palavereihin. Kotiutustiimin sairaanhoitajat organisoivat Psykoosisairauksien poliklinikan hoitojonoa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä
Osastonhoitaja Marja Nordling