Psykoosivastuualueen kotiutustiimi ja jonohoitajat (KOTP)

Psykoosivastuualueen kotiutustiimin / jonohoitajien tehtävänä on sairaaloista kotiutuvien psykoosipotilaiden kotiuttamisen sujuvoittaminen ja avohoidon koordinoiminen. Kotiutustiimin sairaanhoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä osana Psykoosisairauksin poliklinikan moniammatillista työryhmää. He koordinoivat Psykoosisairauksien poliklinikan lähete- ja hoitojonoja, tekevät polikliinista vastaanottotyötä ja / tai kotikäyntejä sekä arviointi-, neuvonta- ja ohjaustyötä. Tehtäviin kuuluu laaja-alainen yhteistyö potilaiden, omaisten sekä sairaalan ja avohoidon eri toimijoiden kanssa.

Psykoosisairauksien poliklinikan lähetejonosta potilaat kutsutaan kotiutustiimin / jonohoitajien vastaanotoille, joilla kartoitetaan tilannetta ja yhdessä suunnitellaan tarpeenmukaista avohoitoa. Tämä mahdollistaa hoitoon pääsyn tavoiteajassa ja potilaat etenevät suunnitelman mukaisesti poliklinikan hoitoon. Työntekijät osallistuvat sairaaloissa hoitoneuvotteluihin ja moniammatillisiin hoidon suunnittelupalavereihin.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä
Osastonhoitaja Marja Nordling