Psykoosisairauksien poliklinikka (PPSK)

Psykoosisairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan aikuisikäisiä potilaita, joilla on psykoosisairaus.  Hoitojakso sisältää arvioinnin ja sen perusteella laadittavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Hoito on maksutonta lääkärinlausuntoja lukuun ottamatta.

Ryhmät ovat keskeinen osa hoitoa. Osa niistä on kaikille avoimia ryhmiä ja osa suljettuja ryhmiä, jotka edellyttävät sitoutumista jokaiseen ryhmäkertaan.

  • Hyvinvointiryhmä: hyvinvoinnin tukeminen, arjessa jaksaminen, oireiden hallinta
  • Psykoedukaatioryhmä: tiedon saaminen psykoosisairauksista ja niiden hoidosta
  • SCIT: sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen
  • Tietoisen ajattelun ryhmä ajattelu (MCT): ajattelun vääristymien tunnistaminen
  • Unen ja vireystilan säätely-ryhmä: unihäiriöiden hoito
  • Tutu-ryhmä: tutustutaan ja ohjataan 3. sektorin kuntoutuspalveluihin

Lisätietoja ryhmistä saat Psykoosisairauksien poliklinikan henkilökunnalta.

Poliklinikalla on saatavilla vertaistukea Tays psykiatrian kokemusasiantuntijalta ja Tays psykiatrian omaisten vertaistukihenkilöltä.

Tukea psykiatristen potilaiden omaisille. Poliklinikoilla jaetaan kirjallista materiaalia arjen tueksi myös omaisille ja läheisille.

Psykoosisairauksien poliklinikan hoidossa olevat potilaat voivat tehdä psykiatrista hoitoa koskevien reseptien uusimispyynnöt Kanta.fi -palvelussa tai soittamalla poliklinikan takaisinsoittopalveluun, puhelin 03 311 59604. Myös ajanvarauksiin liittyvissä asioissa ja hoidollisissa asioissa voi olla yhteydessä tähän samaan numeroon.

Hoidossa ja kuntoutuksessa keskeisiä yhteistyötahoja ovat tuetut asumispalvelut, kuntouttava työtoiminta ja kolmannen sektorin toimijat.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä
Osastonhoitaja Marja Nordling