Psykoosisairauksien poliklinikka

Hoidamme poliklinikalla aikuisikäisten psykoosisairauksia. Hoitojakso sisältää arvioinnin ja sen perusteella laadittavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Hoitojaksot ovat määräaikaisia.

Hoidossa ja kuntoutuksessa keskeisiä yhteistyötahoja ovat tuetut asumispalvelut, kuntouttava työtoiminta ja kolmannen sektorin toimijat.

Reseptien uusimispyynnöt pyydetään soittamaan poliklinikan toimistoon, puhelin 03 311 59604.

Ryhmät ovat tärkeä osa hoitoa. Psykiatrian ryhmätarjontamme on laaja. Kaikista ryhmistä on erilliset esitteet, joissa on tarkemmat tiedot esimerkiksi ryhmien kokoontumisajoista. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa ja lisätietoja henkilökunnalta.

Hoidon aloitusinfoon kutsutaan Psykoosisairauksien psykiatrialla hoitojaksonsa aloittavat potilaat. Ryhmätapaamisen aikana annetaan tietoa Psykoosisairauksien poliklinikan palveluista ja hoitomuodoista.

Hyvinvointiryhmä on avoin ryhmä, mikä ei vaadi ilmoittautumista tai haastatteluun osallistumista. Riittää, että on hoitosuhteessa Psykoosisairauksien poliklinikalla ja saapuu paikalle ennen ryhmän alkua. Ryhmän tarkoituksena on tukea hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Ryhmässä saa tietoa oireenhallinnasta ja voi jakaa omia kokemuksia toimivista oireenhallintakeinoista. Jokainen osallistuu ryhmään omalla tavallaan, joko keskustellen tai kuunnellen.

Suljettuihin ryhmiin osallistujat kutsutaan tai valitaan haastatteluiden kautta. Ryhmät vaativat sitoutumista ja voivat toimia hoitosi tukena. Suljettuja ryhmiä ovat

  • Psykoedukaatioryhmät erikseen potilaille ja omaisille
  • Sosiaalinen toimintakyky
  • SCIT
  • Tietoinen ajattelu (MCT)
  • Unen ja vireyden säätely
  • Voimaannu ryhmässä.

Lisätietoja ryhmistä saat Psykoosisairauksen poliklinikan henkilökunnalta.

Tukea psykiatristen potilaiden omaisille. Poliklinikoilla jaetaan myös läheisille suunnattua materiaalia arjen tueksi.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä
Osastonhoitaja Marja Nordling