Raskaana olevien osasto

Raskaana oleva nainen tulee osastollemme äitiyspoliklinikan tai raskauspäivystyksen lääkärin arvion perusteella, kun hänen on arvioitu olevan vuodeosastohoidon tarpeessa.

Huomioithan koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset!

Koronavirusepidemian vuoksi raskaus- ja synnytysyksiköiden toimintatavoissa on joitain muutoksia, ja kaikki sivun tiedot eivät välttämättä päde tällä hetkellä. Muutoksia on tullut erityisesti puolison läsnäoloa koskeviin ohjeisiin.

Katso ajankohtaiset, päivitetyt ohjeet täältä: Ohjeita raskaana oleville ja synnyttäjille koronavirusepidemian aikana

Tavallisimpia syitä ovat

 • Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys tai kohonnut verenpaine
 • Ennenaikaiset supistukset
 • Ennenaikainen lapsivedenmeno
 • Verinen vuoto
 • Raskaushepatoosi
 • Sikiön kasvun hidastuminen
 • Synnytyksen käynnistys ja eri syistä aloitettava kohdunsuun kypsyttely
 • Sikiöllä todettu sairaus tai kehityshäiriö
 • Äkillinen kohtukuolema
 • Häiriö äidin perussairaudessa
 • Äidin voinnista johtuvat syyt

Lisäksi osastolla hoidetaan joitain alkuraskauden ongelmia.

Hoidon eteneminen

Osastonlääkäri arvioi jokaisen potilaan hoidon tarpeen ja ottaa kantaa potilaan hoitosuunnitelmaan päivittäin. Lääkärit eivät kierrä potilashuoneissa haastattelemassa ja tutkimassa potilaita vaan kutsumme potilaan tarvittaessa lääkärin tutkimushuoneeseen.

Kätilö ja lääkäri toimivat osastolla työparina. Kätilö tiedottaa lääkäriä potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista ja tutkimustuloksista sekä konsultoi lääkäriä hoidon suhteen.

Pitkään osastohoidossa olevilla potilailla on mahdollisuus päästä kotilomalle, jos sairauden tila sen sallii. Potilas ei maksa sairaalan vuorokausimaksua, jos hän on yhtäjaksoisesti kokonaisen vuorokauden poissa osastolta. Joskus potilas voi myös yöpyä potilashotellissa ja käydä osastolla tutkimuksissa ja hoidoissa.

Synnytyksen käynnistyksessä olevat potilaat siirtyvät synnytyksen käynnistyttyä synnytysyksikköön.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on kymmenen yhden hengen perhehuonetta ja neljä kahden hengen huonetta. Potilaspaikkoja on yhteensä 18. Jokaisessa huoneessa on oma wc- ja suihkutila. Potilaiden ja vierailijoiden käytössä on perhetila.

Kätilö- ja sihteerihenkilöstö on yhteinen koko raskaus- ja päivystysyksikössä. Potilastilanteen ja vuorokaudenajan mukaan osaston puolella työskentelee 2–4 kätilöä. Arkipäivisin osaston potilaita hoitaa yksi erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri, päivystysaikana päivystävä synnytyslääkäri.

Läheisten läsnäolo ja vierailut

Yhden hengen huone on mahdollista muuttaa perhehuoneeksi, jolloin perhehuoneeseen mukaan jäävä puoliso allekirjoittaa perhehuonesopimuksen. Myös perheen vanhemmat lapset voivat yöpyä perhehuoneessa, kun puoliso hoitaa ja kantaa vastuun heistä.

Yksikön yleiset tilat rauhoitetaan, koska osa hoidossa olevien potilaiden tautitiloista vaatii rauhallisen ympäristön. Muille vieraille yksikössä on vapaat vierailuajat.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Katja Mäkelä
Osastonhoitaja Sari Antikainen